Atles de Barcelona, de Josep Serra (dir.) (2011)

Josep Serra i Batiste (director): Atles de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011; 429 p. ISBN 978-84-9850-309-8. Fa poc, vaig tenir el goig de llegir el llibre dirigit i redacta per les historiadores Danielle Chadych i Dominique Leborgne titulat Atlas de...

España en la Unión Europea, d’AADD (2011)

André Humbert, Fernando Molinero Hernando i Manuel Valenzuela Rubio (coord.): España en la Unión Europea. Un cuarto de siglo de mutaciones territoriales. Madrid: Casa de Velázquez, 2011 (Collection de la Casa de Velázquez, 121); 279 p. ISBN 978-84-96820-38-8. Aquest...