Sol·licitud d’ingrés

Per formar part de la Societat com a soci/a cal omplir el formulari d’inscripció, gestionat per l’Institut d’Estudis Catalans. En darrer terme, és la Junta de Govern qui decideix l’admissió de nous socis.