Els llibres dels socis i de les sòcies · Notes

Té més poder un llibre que un monument pintat,
que una paret ornada de dibuixos.
El llibre aixeca cases, piràmides, al cor
d’aquell que les paraules sap llegir-ne.

En la preparació d’aquestes planes de ressenyes, resums, recensions, revisions, introduccions, etc., dels llibres recents, i no tan recents, escrits i /o dibuixats pels socis i les sòcies de la Societat Catalana de Geografia, hem procurat i procurarem respectar els determinis dels punts següents:

  • L’objectiu d’aquestes planes és facilitar la difusió dels llibres dels socis i les sòcies escrits i/o dibuixats en el domini, considerat el més àmpliament possible, de la geografia. Idealment, i a llarg termini, ens agradaria aplegar la notícia de tots els llibres dels socis i les sòcies de la Societat Catalana de Geografia i en tota època. En la mida com anem completant aquesta cobertura de persones i títols, podrem obrir-nos a la difusió de les obres d’altres col·lectius de geògrafs i geògrafes.
  • Seleccionem, doncs, llibres dels quals s’atribueix l’autoria, la direcció, la cura, la coordinació, etc., a un soci o sòcia de la SCdG. També han estat retingudes les obres d’autoria col·lectiva en les quals els socis i les sòcies intervenen en nombre significatiu. Així mateix, aquelles obres d’aplec de treballs, les actes de congressos incloses, en les quals figuren aportacions signades pels socis i sòcies en nombre i qualitat destacables.
    No s’ha inclòs la crítica entre les diverses modalitats de presentació d’un llibre: ressenya, resum, recensió, revisió, notícia, etc. Però, ací i allà, sempre se’n poden trobar esquitxades. Com és natural, l’autor/a del llibre té tot el dret a rèplica en relació amb les opinions del signant de la ressenya el qual en té la responsabilitat exclusiva i absoluta.
  • Si només s’haguessin retingut les novetats editorials, les publicacions d’un parell d’anys ençà a tot estirar, no hauríem pas emplenat la plana d’inventari de títols revisats en un any justet. Per altra banda, hauria estat forassenyat voler abastar d’entrada la producció bibliogràfica dels socis de tota època. La dispersió d’esforços podia fer evaporar l’empenta inicial. Per això, i per començar, ens hem limitat a un període que comportés un volum de treball assumible. O sia, amb una profunditat històrica modesta. Així, des de l’any 2001 fins a la data que figura al peu d’aquesta plana, només hem seleccionat obres publicades des de la celebració del Primer Congrés Català de Geografia (1991). Ens semblava un tombant prou significatiu. A partir d’ara, però, i d’acord amb els objectius inicials, també inclourem ressenyes d’obres publicades amb anterioritat a aquell esdeveniment. Sempre que ens sigui possible, procurarem recuperar ressenyes escrites amb data el més acostada possible a la de la publicació.
  • La plana de títols presenta les referències de totes les obres ressenyades amb el mateix ordre d’incorporació a la secció. De més utilitat us serà la plana d’any d’edició en la qual les trobareu reordenades per la data de publicació. Un tercer instrument de selecció a la vostra disposició és la plana d’autoria: trobareu els autors i les autores de les obres ressenyades ordenats alfabèticament. L’enllaç que porta associat cada cognom us remetrà les seves planes personals en el Directori. Allí trobareu les referències de les obres ressenyades de cadascun, les parts de llibre incloses. La plana d’editor ordena cada referència de llibre per la institució que l’ha publicat. En fi, cal explicar l’aparador de les portades? Deixem per a més endavant la confecció d’una plana, o les que convinguin, d’índex temàtic.
  • Fins i tot en les seccions de ressenyes de més anomenada, i aquesta pot arribar a ser-ne una, hi ha algú que amb títols tan eufemístics com ‘animador’, ‘coordinador’, ‘responsable’, etc., …les fa gairebé totes!. Tota una feinada que l’eufemista d’aquesta secció ha encolomat, sempre que ha pogut, als prologuistes i als introductors dels llibres. ¿Qui ho pot fer millor de presentar un llibre si no és el mateix autor o el mentor que li prologa?
  • ¿Pot haver-hi un escorament temàtic no desitjat de les obres seleccionades per raó de les preferències del, diguem-ne, ‘animador’ de la secció? De bell antuvi, quan encara hi havia molt per triar, potser sí. Però s’esvairà a fur i mesura que es vagin esgotant els títols. Les existències, com les places de l’autocar de les sortides, són necessàriament limitades i finites. Serà aleshores quan es farà palesa la diversitat real d’enfocaments i d’àmbits d’actuació. Aquesta panoràmica sobre tota mena de geografies produïdes pels socis i les sòcies, el que vol dir d’una mostra més que significativa dels geògrafs i geògrafes catalans, pot ser molt alliçonadora.

Finalment: un advertiment. És dóna sempre preferència als llibres que els socis i sòcies fan arribar graciosament a la secretaria de la Societat. Entesos? Disposeu! [Pau Alegre]

Se n’han anat, tan cert, i els noms
també seran oblidats,
però les lletres fan
que en duri la memòria.

Els versos que figuren en aquesta pàgina són d’un anònim poeta egipci de l’Imperi Nou reproduïts per Lluís Calderer en la introducció de les Memòries de Vicenç Prat i Brunet (1902-1957) (Manresa: Centre d’Estudis del Bages, 2002). La versió és de Segimon Serrallonga.