Josep OLIVERAS i SAMITIER, president
Rafael GIMÉNEZ-CAPDEVILA, vicepresident
Mariàngels TRÈMOLS GIRONELL, tresorera
Joaquim FARGUELL PÉREZ, secretari
Anna ORTIZ i GUITART, vocal primera
Jaume FONT i GAROLERA, vocal segon
David PAVÓN GAMERO, vocal tercer
Jordi ROYO CLIMENT, vocal quart
Valerià PAÜL CARRIL , vocal cinquè
Antònia CASELLAS i PUIGDEMASA vocal sisena
Meritxell GISBERT TRAVERIA, vocal setena
Jordi RAMONEDA CIVIL vocal vuitè
Oriol NEL·LO COLOM, delegat de l’IEC.