Rafael Giménez Capdevila president
Anna Ortiz Guitart vicepresidenta
Mariàngels Trèmols Gironell tresorera
David Pavón Gamero secretari 
Joan Alberich González vocal primer
Jaume Font Garolera vocal segon
Joaquim Farguell Pérez vocal tercer
Sònia Ruiz Conesa vocal quarta
Valerià Paül Carril vocal cinquè 
Maria Antònia Casellas Puigdemasa vocal sisena
Sara Sánchez Bernabeu vocal setena

Oriol NEL·LO COLOM, delegat de l’IEC.