Rafael Giménez Capdevila President
Anna Ortiz Guitart Vicepresidenta
Mariàngels Trèmols Gironell Tresorera
Joaquim Farguell Pérez Secretari
Joan Alberich González vocal primer
Jaume Font Garolera vocal segon
David Pavón Gamero vocal tercer
Jordi Royo Climent vocal quart
Valerià Paül Carril vocal cinquè
Maria Antònia Casellas Puigdemasa vocal sisena
Meritxell Gisbert Traveria vocal setena
Jordi Ramoneda Civil vocal vuitè

Oriol NEL·LO COLOM, delegat de l’IEC.