La Societat es regeix per uns Estatuts i per un Reglament intern. La gestió de la Societat és menada per la Junta de Govern elegida per l’Assemblea General. A les reunions de la Junta assisteix un delegat de l’IEC (Secció de Filosofia i Ciències Socials), enllaç entre les dues entitats.

El Directori ordinari de la Societat es publica a Treballs de la SCG.

En el directori d’aquestes pàgines trobareu la relació dels membres de la Societat d’ençà la seva fundació i amb el detall de les aportacions que hi han fet. També hi figuren totes les persones que sense formar-ne part, amics i amigues d’arreu del Món, han col·laborat amb la Societat amb les seves dissertacions i escrits.

Són diversos els socis i les sòcies ja traspassats dels quals us podem oferir les semblances de la seves trajectòries.

CatalàOccitàEuskeraEspanyolAnglèsFrancèsItalià

La Societat Catalana de Geografia (SCG) és l’àmbit de trobada més destacat dels geògrafs i geògrafes catalans. Va ser fundada el 1935 com a filial de l’Institut d’Estudis Catalans. La consolidació de la Societat durant la dècada dels vuitanta es va concretar, entre d’altres manifestacions, amb la publicació de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, a partir del 1984, i en la celebració del Primer Congrés Català de Geografia, el 1991. Els darrers anys, la Societat ha refermat el seu abast internacional, amb la invitació a geògrafs i geògrafes d’arreu del món per donar-hi conferències. L’any 2008 es va celebrar el Segon Congrés Català de Geografia

L’Obrador Obert és el butlletí permanent de la Societat Catalana de Geografia des de 1999. Presentem seguidament els grans apartats que el formen: activitats del curstrajectòria històricadirectoripublicacions i miscel·lània. Podeu accedir-hi a través de les paraules d’enllaç, sempre en verd, disposades a la capçalera de totes les pàgines.

A la trajectòria històrica podeu resseguir les actuacions de la SCG, any rere any, d’ençà 1935. Recordeu que la instauració del règim franquista, rere la Guerra Civil (1936-1939), va paralitzar les seves activitats del 1939 al 1947.

Al directori trobareu la relació de tots els membres de la SCG d’ençà la seva fundació amb el detall de les aportacions que hi han fet. També hi figuren totes les persones que sense formar-ne part, amics i amigues d’arreu del Món, han col·laborat amb la Societat amb les seves dissertacions i escrits. També hi teniu els textos dels Estatuts i del Reglament així com la composició de la Junta de Govern.

Són diversos els socis i les sòcies ja traspassats dels quals us podem oferir les semblances de la seves trajectòries.

A l’apartat de publicacions disposeu dels sumaris de tots els números de Treballs de la Societat Catalana de GeografiaTSCG és una revista acadèmica de periodicitat semestral sobre temes d’interès geogràfic. L’admissió d’articles es regeix pel sistema de censors i en el seu Consell editor participen geògrafs i geògrafes d’arreu del món. Publica textos inèdits així com els de les conferències impartides a la Societat, tots els quals us podeu descarregar en format PDF a través dels enllaços disposats als sumaris.

La SCG ha produït un bon nombre d’altres publicacions d’ençà la seva fundació. A partir de l’any 1998, han estat regularitzades en una col·lecció de llibres de presentació normalitzada. Hom procura editar-ne un cada any. Els socis i les sòcies de la SCG reben totes les publicacions de franc.

La miscel·lània presenta materials esparsos d’interès tant per als socis i les sòcies com per a qualsevol persona d’arreu del món apassionada per la geografia.

La secció de Triat i Garbellat, a manera de blog, aplega comunicacions sobre les activitats de la SCG i dels seus socis i sòcies. També inclou convocatòries i notícies diverses que poden desvetllar o esperonar la sensibilitat geogràfica. A l’estassada podeu revisar les comunicacions i les convocatòries aparegudes des de 2001.

La secció dels Llibres dels Socis i de les Sòcies acumula ressenyes i recensions de llibres recents, i no tan recents, escrits i /o dibuixats pels associats de tostemps. Vénen a ser l’ADN d’aquest col·lectiu d’estudiosos de la geografia.

En fi, a la pàgina d’índex de la miscel·lània també teniu una selecció d’enllaços i algunes dades sobre la freqüentació de l’Obrador Obert.

L’apartat de les activitats del curs presenta el noticiari de les activitats de la SCG de propera celebració. Cada curs, d’octubre a juny, s’imparteixen, pel cap baix, una dotzena de conferències, seminaris i cursets sobre temes diversos relacionats amb la disciplina, de l’àmbit de Catalunya i els Països Catalans, Espanya i el món. És l’activitat que assenyala la continuïtat de la Societat des de 1935. Així mateix, cada curs s’efectuen diverses sortides d’estudi a diferents indrets de Catalunya. Des de l’any 1998, la Societat auspicia un viatge orientat al coneixement d’altres cultures.

El Premi Lluís Casassas, dirigit a estudiants i a llicenciats de fa poc, té com a objectiu encoratjar la realització de treballs d’iniciació a la recerca en geografia. Ha estat convocat ininterrompuda-ment des de l’any 1995.

El Premi Joan Palau Vera, convocat per primera vegada l’any 2004, es destina a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat sobre aspectes de la geografia en qualsevol dels seus àmbits temàtics

Era Societat Catalana de Geografia (SCG) ei er encastre des geografs e geografes catalanes mès destacadi. Siguec fondada en 1935 coma filiau der Institut d’Estudis Catalans per iniciativa deth geofisic Eduard Fontserè. Eth sòn prumèr president siguec Pau Vila. Era Guèrra Civila e era instauracion deth regim franquista paralisèren es sues activitats enquia 1947. En transcors des ans setanta, de tornada dera recuperacion dera normalitat institucionau, era Societat podec ampliar era sua preséncia sociau. Era apòsta renauidora impulsada per Lluís Solé siguec decisiva entà afiançar-la. Era renauida siguec d’orden generacionau e scientific e s’estretiren es vincles damb era geografia universitària acabada d’implantar en Barcelona. Era consolidacion dera Societat pendent era decada des ueitanta se concretèc, entre d’autes manifestacions, damb era publicacion dera revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, a compdar de 1984 e ena celebracion deth Prumèr Congrès Catalan de Geografia, en 1991. Enes darrèrs ans, era Societat a consolidat era artenhuda internacionau, en tot convidar a geografs e geografes de tot eth mon entà aufrir conferéncies.

Es activitats dera Societat abarquen diuèrses modalitats de comunicacion e difusion academica e se desvolopen en corsi que van d’octobre a junh. En cada cors se dicten ath torn de nau conferéncies sus tèmes plan diuèrsi dera disciplina, der encastre de Catalona e es Païsi Catalans, Espanha e eth mon. Ei era activitat qu’indique era contunhitat dera Societat des de 1935. D’ençà 1973 s’organizen sessions scientifiques sus tèmes d’actualitat e corsi e seminaris entar apregondiment e/o era actualizacion teorica e practica en tèmes especifics de geografia. Igualment, en cada cors s’amien quauques gessudes d’estudi entà desparièrs lòcs de Catalonha. Des de 1998, era Societat organize entà Setmana Santa un viatge orientat ath coneishement de d’autes cultures d’un país dera conca mediterranèa.

Eth Prèmi Lluís Casassas, adreçat a estudiants e recent licenciats, a coma objectiu animar a realizar trabalhs d’iniciacion ara investigacions en geografia. A estat convocat ininterrompudament des der an 1995.

Eth Prèmi Joan Palau Vera, convocat per prumèr viatge en 2004, s’adrece a trabalhs d’investigacion d’estudiants de bachelierat sus aspèctes dera geografia en quinsevolh des sòns encastres tematics.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia ei ua revista academica de periodicitat semestrau sus tèmes d’interès geografic. Publique tèxtes inedits atau coma conferéncies e actes desvolopadi ena Societat. Era admission d’articles se regís peth sistèma de censors e en sòn conselh editor participen geografs e geografes de tot eth mon.

Er Obrador Obert ei era hònt d’informacion permanenta dera Societat. En eth se recuelhen es activitats deth cors, es publicacions, eth directòri des membres e persones collaboradores, era trajectòria istorica dera SCG e un apartat de miscelanèa damb informacions complementàries.

Coma associar-se. Quinsevolha persona interessada ena geografia pòt hèr-se membre dera SCG. Sonque a de ramplir eth butletin adjunhut. Ei requisit reglamentari qu’era sollicitud d’ingrès sigue presentada per dus sòcis numeraris. Se non ei possible artenher-les, mos envie era sollicitud e, se procedís, dus membres dera Junta l’ac signaràn d’ofici. Èster sòci dera SCG permet obtier era revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia e era rèsta de publicacions dera Societat sense cap de còst addicionau.

Societat Catalana de Geografia (SCG) elkartea Kataluniako geografo gailenen bilgunea da. Eduard Fontserè geofisikariaren ekimenez sortu zen, 1935ean, Institut d’Estudis Catalans delakoaren adar gisa. Pau Vila izan zen aurreneko lehendakaria. Gerra zibilaren eta erregimen frankistaren ondorioz, haren jarduera 1947 arte eten zen. 1970eko hamarkadan zehar, erakundeak normaltasunera itzuli ahala, Societat Catalana de Geografia elkarteak gizartean zuen presentzia zabaldu ahal izan zuen. Lluís Solek bultzatu zuen apustu berritzailea erabakigarria izan zen elkartea irmotzeko. Belaunaldien zein zientziaren aldetik berritu zen, eta harremanak estutu ziren unibertsitateko geografiarekin; izan ere, orduan ezarri berri zen Bartzelonan. 1980ko hamarkadan, Societat Catalana de Geografia jarduera mamitu zen, besteak beste, Treballs de la Societat Catalana de Geografia aldizkarian (1984az geroztik) eta Kataluniako lehen geografia batzarrean, 1991n. Azken urteotan, elkarteak nazioarteko garrantzia sendotu du, mundu osoko geografoak gonbidatu baititu hitzaldiak ematera.

Elkartearen jarduerek barne hartzen dute komunikazio eta zabalkunde akademikoaren hainbat mota, eta jarduerok urritik ekainera bitartean egiten diren ikastaroetan garatzen dira. Ikastaro bakoitzean bederatzi bat hitzaldi ematen dira, diziplinari dagozkion askotariko gaiei buruz, Katalunia eta Herrialde Katalanak, Espainia edota mundua aintzat harturik. Jarduera horrek erakusten du elkartearen jarraitutasuna 1935az geroztik. Bestalde, 1973. urtetik, gaurkotasuneko gaiei buruzko zientzia ekitaldiak antolatzen dira, bai eta ikastaroak eta mintegiak ere, geografiako gai jakinetan teoriaren aldetik sakondu eta eguneratzearren. Era berean, ikastaro bakoitzean ikasketa irtenaldiak egiten dira Kataluniako hainbat tokitara. Elkarteak Aste Santu inguruan bidaia antolatzen du 1998. urtetik, arro mediterraneoko herrialde bateko beste kultura batzuk ezagutzeko xedearekin.

Premi Lluis Casassas ikasleentzako eta lizentziatu berrientzako saria da, eta helburutzat du geografiari buruzko ikerketan hasteko lanak egin daitezen sustatzea. 1995az geroztik, urtero egin da sarirako deialdia.

Premi Joan Palau Vera izeneko saria 2004an antolatu zen lehen aldiz, eta batxilergoko ikasleen ikerketa lanak, geografiako edozein arlo eta gaitakoak, saritzen ditu.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia seihilabetekari akademikoa da, eta geografiari dagozkion gaiak jorratzen ditu. Bai testu argitaragabeak zein elkarteak antolaturiko hitzaldiak eta ekitaldiak argitaratzen ditu. Artikuluak onartzeko, zentsoreen sistema baliatzen da, eta argitaratze kontseiluan mundu osoko geografoak daude.

Obrador Obert webgunea da elkartearen informazio iturri iraunkorra. Webgunean honako hauek daude: ikastaroko jarduerak; bazkideen edo laguntzaileen gidazerrenda; SCG elkartearen ibilbidea; eta informazio osagarriak dituen orotariko atal bat.

Nola egin bazkide. Geografian interesa duen edonor egin daiteke SCG elkarteko bazkide. Ondoko eskabidea bete behar da, besterik ez. Arauzko baldintza da bi bazkide numerariok aurkez dezaten sartzeko eskabidea. Ezin baduzu horrelakorik lortu, bidal iezaguzu eskabidea, eta, hala badagokio, zuzendaritzako bi kidek sinatuko dizute ofizioz. SCG elkarteko bazkide izanik, bai Treballs de la Societat Catalana de Geografia aldizkaria bai elkartearen gainerako argitalpenak eskuratzen dira, kostu gehiagorik gabe.

La Societat Catalana de Geografia (SCG) es el lugar para el encuentro más relevante de los geógrafos i geógrafas catalanes. Fue fundada en 1935 como filial del Institut d’Estudis Catalans. La consolidación de la Societat durante la década de los ochenta se concretó, entre otras manifestaciones, en la publicación de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, a partir de 1984, y en la celebración del Primer Congrés Català de Geografia, en 1991. Los últimos años, la Societat ha afianzado su proyección internacional, invitando a geógrafos i geógrafas de todo el mundo para dar conferencias en su tribuna. En el año 2008 se celebró el Segon Congrés Català de Geografia.

La Societat desarrolla sus actividades en las tierras de lengua y cultura catalanas. El catalán será, pues, la lengua propia de la Societat y la que será usada normalmente en todos sus actos y publicaciones. [[Estatutos de la Societat Catalana de Geografia, , art. 4].

El Obrador Obert es el boletín permanente de la Societat desde 1999. Presentamos a continuación sus principales apartados: actividades del curso, trayectoria histórica, directorio, publicaciones i miscelánea. Podéis acceder a dichos apartados mediante las palabras de enlace, siempre en verde, que figuran en la parte superior de todas las páginas.

El apartado de las actividades del curso presenta el noticiario de las actividades de la SCG de próxima celebración. Cada curso, de Octubre a Junio, se imparten como mínimo una docena de conferencias, seminarios y cursillos sobre temas diversos relacionados con la disciplina, del ámbito de Cataluña y los Países Catalanes, España y el mundo. Ésta es la actividad que marca la continuidad de la Societat des de 1935. Asimismo, cada curso se realizan diversas salidas de estudio a diferentes lugares de Cataluña. Desde el año 1998, la Societat auspicia un viaje orientado al conocimiento de otras culturas.

El Premio Lluís Casassas, dirigido a estudiantes y a recién licenciados, tiene por objetivo estimular la realización de trabajos de iniciación a la investigación en geografía. Ha sido convocado ininterrumpidamente desde el año 1995.

El Premio Joan Palau Vera, convocado por vez primera el año 2004, se ofrece a trabajos de investigación de estudiantes de bachillerato sobre aspectos de la geografía en cualquiera de sus ámbitos temáticos.

En la trayectoria histórica podéis reseguir las actuaciones de la SCG, año tras año, desde 1935. Recordad que la instauración del régimen franquista, después de la Guerra Civil (1936-1939), paralizó las actividades de la Societat de 1939 a 1947.

En el directorio encontraréis la relación de todos los miembros de la SCG desde su fundación, con el detalle de las aportaciones realizadas por ellos. También figuran en el directorio las personas, amigos y amigas de todo el mundo, que pese a no formar parte de la Societat han colaborado con sus disertaciones y escritos. También encontraréis aquí los textos de los Estatutos y del Reglamento, así como la composición de la Junta de Gobierno. Finalmente, se incluyen las semblanzas biográficas de los socios y las socias ya difuntos.

En el apartado de publicaciones disponéis de los sumarios de todos los números de Treballs de la Societat Catalana de Geografia. TSCG es una revista académica de periodicidad semestral sobre temas de interés geográfico. La admisión de artículos para la revista se rige por el sistema de evaluación anónima externa y en su Consejo editor participan geógrafos y geógrafas de todo el mundo. Publica textos inéditos, así como las conferencias y actos realizados en la Societat, cuyos archivos en formato PDF podéis descargar a través de los enlaces que figuran en los sumarios.

La SCG ha producido un número considerable de otras publicaciones desde su fundación. A partir del año 1998, han sido regularizadas en una colección de libros de presentación normalizada, que procura editar uno por año. Los socios y las socias de la SCG los reciben sin cargo alguno.

La miscelánea presenta materiales diversos de interés tanto para los socios y las socias como para cualquier persona apasionada por la geografía.

La sección Elegido y Cribado, a modo de blog, reúne comunicaciones sobre las actividades de la SCG y de sus socios y socias. También incluye convocatorias y noticias diversas que pueden despertar o estimular la sensibilidad geográfica. En el desbroce podéis revisar las comunicaciones y convocatorias aparecidas desde 2001.

La sección de los Libros de los Socios i de las Socias acumula reseñas y recensiones de libros recientes, y no tan recientes, escritos y /o dibujados por les asociados de cualquier época. Son algo así como el ADN de este colectivo de estudiosos de la geografía. En fin, en la página de índice de la miscelánea también tenéis una selección de enlaces y algunos datos sobre la frecuentación del Obrador Obert.

Tab content

La Société Catalane de Géographie (SCG) est le lieu de rencontre le plus renommé des géographes catalans. La Société fut fondée en 1935 comme filiale de l’Institut d’Études Catalanes à l’initiative du géophysicien Eduard Fontserè. Pau Vila fut son premier président. La guerre civile (1936-39) et le régime franquiste paralysa toutes ses activités jusqu’en 1947. Au cours des années soixante, grâce à la récupération de la normalité institutionnelle, la Société pu étendre sa présence sociale. L’initiative rénovatrice lancée par Lluís Solé a été décisive, en la rendant plus solide. La rénovation a pris un virage générationnel et scientifique avec l’incorporation des études universitaires de géographie, filière qui venait juste d’être créée a Barcelone. La consolidation de la Société s’est fait en quatre-vingt, en particulier avec l’édition depuis 1984 de la revue Treballs de la Societat Catalana de Geografia, et avec la célébration en 1991 du Primer Congrés Català de Geografia. Au cours des dernières années, la Société n’a cessé de renforcer son internationalité et quelques géographes étrangers y ont donné des conférences.

Les activités, qui marquent la continuité de la Société depuis 1935, consistent en différentes sortes de communication et de diffusion académiques sous formes de cours d’octobre à juin. Chaque cours comprend neuf conférences sur thèmes géographiques sur l’ensemble de la Catalogne, des Pays Catalans, de l’Espagne et du monde entier. Depuis 1973 la Société organise des sessions scientifiques autour des thèmes d’actualité et des séminaires pour l’approfondissement et/ou la mise à jour théorique et pratique des questions spécifiques de géographie. On fait aussi chaque année des études sur le terrain d’une cité ou d’un site catalan. Depuis 1998, on fait un voyage sous les auspices de la Société dans différents pays du bassin méditerranéen pour connaître d’autres cultures.

Le Prix Lluís Casassas aux étudiants universitaires et aux fraîchement licenciés, décerné chaque année depuis 1995, et le Prix Joan Palau Vera aux étudiants de baccalauréat, décerné pour la première fois en 2004, concernent un travail de recherche sur la géographie.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia Geografia est le titre de la revue académique semestrielle de la Société. Y sont édites des textes inédits fruit de la recherche des personnes intéressées par la géographie, ainsi que des conférences et des activités réalisées pendant l’année académique. La admission des articles se fait par censeurs et le conseil éditeur est formé par des géographes du monde entier.

Toute l’information de la Société de Géographie est a l’Obrador Obert. On peut y trouver des informations sur les activités, son parcours historique, les publications et la liste des membres de la Société et ses collaborateurs. Il existe aussi une section avec des comptes rendus des livres des membres, des événements d’intérêt géographique, des résumés des activités, etc.

Comment s’inscrire. Toute personne interessée par la géographie peut devenir membre. Il suffit de remplir l’inscription ci-jointe. Celle-ci doit être présentée par deux membres numéraires. Si cela n’est pas possible vous pouvez quand même l’envoyer: deux membres du Conseil d’Administration la signeront. Les membres de la Société Catalane de Géographie ont le droit d’obtenir toutes les publications de la Société, sans aucun coût additionnel.

talane de Géographie (SCG) est le lieu de rencontre le plus renommé des géographes catalans. La Société fut fondée en 1935 comme filiale de l’Institut d’Études Catalanes à l’initiative du géophysicien Eduard Fontserè. Pau Vila fut son premier président. La guerre civile (1936-39) et le régime franquiste paralysa toutes ses activités jusqu’en 1947. Au cours des années soixante, grâce à la récupération de la normalité institutionnelle, la Société pu étendre sa présence sociale. L’initiative rénovatrice lancée par Lluís Solé a été décisive, en la rendant plus solide. La rénovation a pris un virage générationnel et scientifique avec l’incorporation des études universitaires de géographie, filière qui venait juste d’être créée a Barcelone. La consolidation de la Société s’est fait en quatre-vingt, en particulier avec l’édition depuis 1984 de la revue Treballs de la Societat Catalana de Geografia, et avec la célébration en 1991 du Primer Congrés Català de Geografia. Au cours des dernières années, la Société n’a cessé de renforcer son internationalité et quelques géographes étrangers y ont donné des conférences.

Les activités, qui marquent la continuité de la Société depuis 1935, consistent en différentes sortes de communication et de diffusion académiques sous formes de cours d’octobre à juin. Chaque cours comprend neuf conférences sur thèmes géographiques sur l’ensemble de la Catalogne, des Pays Catalans, de l’Espagne et du monde entier. Depuis 1973 la Société organise des sessions scientifiques autour des thèmes d’actualité et des séminaires pour l’approfondissement et/ou la mise à jour théorique et pratique des questions spécifiques de géographie. On fait aussi chaque année des études sur le terrain d’une cité ou d’un site catalan. Depuis 1998, on fait un voyage sous les auspices de la Société dans différents pays du bassin méditerranéen pour connaître d’autres cultures.

Le Prix Lluís Casassas aux étudiants universitaires et aux fraîchement licenciés, décerné chaque année depuis 1995, et le Prix Joan Palau Vera aux étudiants de baccalauréat, décerné pour la première fois en 2004, concernent un travail de recherche sur la géographie.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia Geografia est le titre de la revue académique semestrielle de la Société. Y sont édites des textes inédits fruit de la recherche des personnes intéressées par la géographie, ainsi que des conférences et des activités réalisées pendant l’année académique. La admission des articles se fait par censeurs et le conseil éditeur est formé par des géographes du monde entier.

Toute l’information de la Société de Géographie est a l’Obrador Obert. On peut y trouver des informations sur les activités, son parcours historique, les publications et la liste des membres de la Société et ses collaborateurs. Il existe aussi une section avec des comptes rendus des livres des membres, des événements d’intérêt géographique, des résumés des activités, etc.

Comment s’inscrire. Toute personne interessée par la géographie peut devenir membre. Il suffit de remplir l’inscription ci-jointe. Celle-ci doit être présentée par deux membres numéraires. Si cela n’est pas possible vous pouvez quand même l’envoyer: deux membres du Conseil d’Administration la signeront. Les membres de la Société Catalane de Géographie ont le droit d’obtenir toutes les publications de la Société, sans aucun coût additionnel.

A Societat Catalana de Geografia (SCG) é o lugar de encontro dos geógrafos e geógrafas catalães mais destacado. Foi fundada em 1935 como filial do Institut d’Estudis Catalans por iniciativa do geofísico Eduard Fontserè. O seu primeiro presidente foi Pau Vila. A Guerra Civil e a instauração do regime franquista paralisaram as suas actividades até 1947. No decorrer dos anos setenta, com a recuperação da normalidade institucional, a SCG pôde ampliar a sua presencia social. A aposta de renovação dirigida por Lluís Solé foi decisiva para a sua consolidação. A renovação foi de ordem geracional e científica e estreitaram-se os vínculos com a geografia universitária que acabava de estabelecer-se em Barcelona. A consolidação da SCG durante a década dos oitenta concretizou-se, entre outras manifestações, a partir de 1984 com a publicação da revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia, e com a celebração do Primeiro Congresso Catalão de Geografia, em 1991. Nos últimos anos, a SCG tem consolidado o seu alcance internacional, convidando geógrafos e geógrafas de todo o mundo para oferecerem conferencias.

As actividades da SCG abrangem diversas modalidades de comunicação e difusão académica e desenvolvem-se em cursos realizados entre Outubro e Junho. Em cada curso recomendam-se umas nove conferências sobre temas muito diversos da disciplina, do âmbito de Catalunha, dos Països Catalans, de Espanha e do mundo. É a actividade que dá continuidade à SCG desde 1935. Desde 1973 organizam-se sessões científicas sobre temas de actualidade e aulas e seminários para o avance e/ou a actualização teórica e prática em temas específicos de geografia. Em cada curso também se realizam várias saídas de estudo a diferentes lugares de Catalunha. Desde 1998, a SCG organiza pela Páscoa uma viagem orientada ao conhecimento de outras culturas de um país da bacia mediterrânea.

O Premi Lluís Casassas, dirigido a estudantes e recém-licenciados, tem como objectivo a realização de trabalhos de iniciação à investigação na geografia. Tem sido convocado ininterruptamente desde o ano 1995.

Em 2004 convoca-se pela primeira vez o Premi Joan Palau Vera, dirigido a estudantes de bacharelato que realizaram trabalhos de investigação sobre aspectos da geografia em qualquer dos seus âmbitos temáticos.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia é uma revista académica de periodicidade semestral sobre temas de interesse geográfico. Publica textos inéditos assim como as conferencias e actos desenvolvidos na SCG. A admissão de artigos rege-se pelo sistema de censores e no seu conselho editor participam geógrafos e geógrafas de todo o mundo.

O Obrador Obert é a fonte de informação permanente da SCG. Nele recolhem-se as actividades do curso, as publicações, o directório dos membros e pessoas colaboradoras, a trajectória histórica da SCG e um apartado de miscelânea com informações complementarias.

Como associar-se. Qualquer pessoa interessada na geografia pode fazer-se membro da SCG. Só tem que preencher o impresso adjunto. Um dos requisitos imprescindíveis é que a solicitude de ingresso seja apresentada por dois sócios numerários. Se não for possível conseguí-los, envie a solicitude e, se proceder, dois membros da Junta assinar-lhe-ão de ofício a solicitude. Ser sócio da SCG permite obter a revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia e o resto de publicações da SCG sem nenhum lucro adicional.