Treballs de la SCG

Consulteu aquí el darrer número publicat i
aquí tots els números de Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és una revista acadèmica de tota temàtica d’interès geogràfic. Té com a objectius la divulgació de l’enfocament científic propi de la geografia, la sensibilització de la societat envers els diversos problemes territorials, socials i ambientals, així com l’enriquiment del bagatge científic català en l’àmbit de les diverses disciplines geogràfiques.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és editada per la Societat Catalana de Geografia (SCG) –filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)– d’ençà 1984 i en l’actualitat té una periodicitat semestral. S’edita alhora en format tradicional i electrònic. Publica textos inèdits resultat de la recerca de persones interessades en la geografia, així com de les conferències i altres actes realitzats a la Societat Catalana de Geografia.

Aquesta revista es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa. Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECS, DICE, Latindex, RESH, CIRC, CARHUS i MIAR. Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.

Tots els números de Treballs de la Societat Catalana de Geografia es poden obtenir en suport digital al web de l’Hemeroteca Científica Catalana, i al portal de revistes catalanes RACO. Com a revista en línia, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar lliurement l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica (SCG/IEC) i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

Les opinions expressades a Treballs de la Societat Catalana de Geografia són, exclusivament, responsabilitat de les persones que han escrit els textos.

Editor : Jesús Burgueño (SCG / Universitat de Lleida)

Consell Editor : Enric Bertran (Societat Catalana de Geografia); Montserrat Cuxart (Societat Catalana de Geografia); Antoni Luna (SCG / Universitat Pompeu Fabra); Anna Ortiz (SCG / Universitat Autònoma de Barcelona), Xavier Úbeda (SCG / Universitat de Barcelona).

Consell Científic : Joan Becat (IEC / Universitat de Perpinyà); Georges Bertrand (Université de Toulouse-Le Mirail); Paul Claval (Université Paris IV – Sorbonne); Jordi Cortés (Societat Catalana de Geografia); Josefina Cruz (Universidad de Sevilla); Montserrat Galera (Fundació Ernest Lluch); João C. Garcia (Universidade de Porto); Ma. Dolors Garcia (IEC / Universitat Autònoma de Barcelona); Joan F. Mateu (Universitat de València); Janice Monk (University of Arizona); Joan Nogué (Universitat de Girona); Carmen Ocaña (Universidad de Málaga); Ana Olivera (Universidad Autónoma de Madrid); Josep Oliveras (Universitat Rovira i Virgili); Lluís Riudor (Universitat Pompeu Fabra); Joan M. Soriano (Universitat Autònoma de Barcelona); Katsuyuki Takenaka (Aychi Prefectural University); Joan Tort (Universitat de Barcelona): Tim Unwin (Royal Holloway, University of London); Joan Vilà-Valentí (IEC / Universitat de Barcelona).

Redacció. Subscripció i Administració. Intercanvi : Societat Catalana de Geografia, carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona. scg@iec.cat

És a la venda al Servei de Publicacions de l’IEC. Els socis i les sòcies de la SCG la reben de franc.