Revista TREBALLS

Accés a la WEB

 


COMUNICAT:

27 de gener 2022

Benvolgut/da amic/ga,

Com de ben segur que coneixes, Treballs de la Societat Catalana de Geografia és una revista amb gairebé quaranta anys d’història que va pel seu número 92 en aquests moments (acaba d’aparèixer publicat al web). Tot i que s’ha intentat intensament, fins ara encara no s’ha aconseguit la seva indexació en índexs de referència acadèmics substantius, de manera que pugui ser considerada per companys/es geògrafs/es de les terres de parla catalana, o de més enllà, com una revista reconeguda curricularment, almenys amb el sistema vigent actualment a l’Estat espanyol (ANECA/AQU/ANEP/etc.). Ens conjurem per fer un esforç en aquest sentit i aconseguir que pugui assolir aquest nivell (intentarem FECYT i SCOPUS), sense per això perdre, de cap de les maneres, el seu principal senyal d’identitat: ésser la veu de la geografia de parla catalana.

Iniciem ara aquest camí i els propers anys no seran senzills, ja que cal aconseguir un flux d’articles regular a cada número per poder-se indexar al més aviat possible. És per això que t’escrivim, en una crida per a la recepció d’articles de la nostra revista. Et preguem que consideris de publicar a Treballs per al proper número. De moment, et podem garantir un procés d’avaluació anònima ràpid i eficient, així com publicar l’article electrònicament el juny de 2022 (més endavant en paper), si supera, és clar, el procés d’avaluació. Com a molt tard, l’article hauria d’estar lliurat el 30 d’abril per tenir marge en aquest sentit. Pots trobar les normes de publicació a http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/index (els propers mesos s’actualitzaran aquestes informacions, però ara partim d’aquestes normes), tenint en compte que Treballs accepta textos en català, anglès o qualsevol altra llengua romànica.

Igualment, t’agrairem que reenviïs aquest correu-e a qui estimis que li pot interessar, per exemple, estudiants de màster i de doctorat.

Ben cordialment,

Rafael Giménez i Capdevila, President de la SCG

Valerià Paül i Carril, Editor de TSCG <treballs.scg@correu.iec.cat>

Joan Alberich i Gonzàlez, Editor Adjunt de TSCG


Treballs de la Societat Catalana de Geografia és una revista acadèmica de tota temàtica d’interès geogràfic. Té com a objectius la divulgació de l’enfocament científic propi de la geografia, la sensibilització de la societat envers els diversos problemes territorials, socials i ambientals, així com l’enriquiment del bagatge científic català en l’àmbit de les diverses disciplines geogràfiques.

Treballs de la Societat Catalana de Geografia és editada per la Societat Catalana de Geografia (SCG) –filial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)– d’ençà 1984 i en l’actualitat té una periodicitat semestral. S’edita alhora en format tradicional i electrònic. Publica textos inèdits resultat de la recerca de persones interessades en la geografia, així com de les conferències i altres actes realitzats a la Societat Catalana de Geografia.

Aquesta revista es regeix pel sistema d’avaluació anònima externa. Treballs de la Societat Catalana de Geografia és objecte d’avaluació com a revista científica a: IN-RECS, DICE, Latindex, RESH, CIRC, CARHUS i MIAR. Figura a les bases de dades ISOC i URBADOC.

Tots els números de Treballs de la Societat Catalana de Geografia es poden obtenir en suport digital al web de l’Hemeroteca Científica Catalana, i al portal de revistes catalanes RACO. Com a revista en línia, s’autoritza el públic en general a reproduir, distribuir i comunicar lliurement l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica (SCG/IEC) i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada.

Les opinions expressades a Treballs de la Societat Catalana de Geografia són, exclusivament, responsabilitat de les persones que han escrit els textos.

Editor : Valerià Paül (SCG / Universidade de Santiago de Compostela)

Editor adjunt : Joan Alberich (SCG / Universitat Rovira i Virgili)

Consell Editor : Enric Bertran (SCG); Jesús Burgueño (SCG / Universitat de Lleida); Antoni Luna (SCG / Universitat Pompeu Fabra); Carolina Martí (SCG / Universitat de Girona); Anna Ortiz (SCG / Universitat Autònoma de Barcelona); Xavier Úbeda (SCG / Universitat de Barcelona).

Consell Científic : Joan Becat (IEC / Universitat de Perpinyà); Georges Bertrand (Université de Toulouse-Le Mirail); Paul Claval (Université Paris IV – Sorbonne); Jordi Cortés (Societat Catalana de Geografia); Josefina Cruz (Universidad de Sevilla); Montserrat Galera (Fundació Ernest Lluch); João C. Garcia (Universidade de Porto); Ma. Dolors Garcia (IEC / Universitat Autònoma de Barcelona); Joan F. Mateu (Universitat de València); Joan Nogué (Universitat de Girona); Carmen Ocaña (Universidad de Málaga); Ana Olivera (Universidad Autónoma de Madrid); Josep Oliveras (Universitat Rovira i Virgili); Lluís Riudor (Universitat Pompeu Fabra); Katsuyuki Takenaka (AIchi Prefectural University); Joan Tort (Universitat de Barcelona): Tim Unwin (Royal Holloway, University of London).

Redacció. Subscripció i Administració. Intercanvi : Societat Catalana de Geografia, carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona. treballs.scg@correu.iec.cat 

És a la venda al Servei de Publicacions de l’IEC. Els socis i les sòcies de la SCG la reben de franc.