2017

Conferències


Taula rodona amb Andreu DOMINGO, Maria Helena BEDOYA, Jordi VIRGILI i Juli TELLO: “La crisi dels refugiats a Europa.” [18 de gener, resum].

Jaume MIRANDA: “Gran Atles Topogràfic de Catalunya 1:25m.” [9 de febrer, resum].

Visita guiada a Nou Barris (Barcelonès), organitzada i comentada per Toni LÓPEZ, amb la col·laboració de Jordi BORJA, Andrés NAYA i Pere SERRA [25 de febrer, resum].

“Record dels 50 anys de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS (1964-1974)” (V) sobre el tractament de la mobilitat, amb intervencions de Rafael GIMÉNEZ-CAPDEVILA, Jaume FONT, Carme MIRALLES i Carmelo RIVERO [28 de febrer, resum].

Xavier OLIVERAS: “Encontres al tercer país: la frontera Mèxic-Estats Units” [25 d’abril, resum].

Taula rodona amb Joaquim MARGALEF, Robert CASADEVALL i Jordi SARDÀ: “El Pla Director del CRT de Vila-seca i Salou.” [2 de maig, resum].

Jordi MARTÍN: “Geopolítica i reconstrucció urbana a la Sarajevo postbèl·lica i postsocialista” [25 de maig, resum].

Joan BECAT: “Els noms de lloc a la Catalunya Nord” [15 de juny, resum].

Carlos A. DE MATTOS: “Gobernanza neoliberal, crisis global y mutaciones urbanas en América Latina” [10 d’octubre].

Josep Vicent BOIRA: “De la governança del Corredor Mediterrani a la planificació supramunicipal” [24 d’octubre, resum].

“Les Bases de Manresa i el model territorial de Catalunya”, en el 125è aniversari de l’esdeveniment, amb intervencions de Jesús BURGUEÑO, Josep OLIVERAS, Xavier FORCADELL i Valentí JUNYENT [Manresa, 28 de novembre, resum].

Acte en record de Lluís Casassas i Simó en el 25è aniversari del seu traspàs, amb intervencions d’Enric BERTRAN, David CASASSAS, Enric MENDIZÀBAL, Josep OLIVERAS i Joandomènec ROS [12 de desembre, resum].

Sessió commemorativa del 125è aniversari del naixement d’Aurora Bertrana i Salazar. Van intervenir: Marta VALLVERDÚ, Neus REAL, Mariàngela VILALLONGA, i Maria Dolors GARCIA RAMON [20 de desembre, resum].

Cursets i seminaris


“Visió general del paisatge a Catalunya” ·  Impartit per Josep M. PANAREDA. Una sessió teòrica a Barcelona seguida de tres sessions de camp: Montnegre, Montseny i Pirineu [17 i 20 de maig, 3 i 10 juny, resum].

Sortides d’Estudi


Tarragona: de la imperial Tàrraco als Jocs de la Mediterrània [22 d’abril]Organitzada i guiada per Josep OLIVERAS i Robert CASADEVALL [notícia]

Vall de Cardós i les centrals elèctriques del Pirineu [16 i 17 de juny]Organitzada i guiada per Jordi RAMONEDA i Joan Carles ALAYO [notícia].

Poblat dels Vilars i estany d’Ivars-Vilasana [28 d’octubre]

Presentacions de llibres i documents


Els paisatges de l’aigua al delta del Llobregat (2016) amb Jaume SANS i Josep M. PANAREDA, autors del llibre [30 de març]. L’acte es complementa amb una caminada pel delta del Llobregat el matí d’u d’abril.

El Pla de Barcelona a la fi del s. XVIII. Respostes al qüestionari de Francisco de Zamora (2016) amb Francesc NADAL, Josep MORAN i Jesús BURGUEÑO, curador del llibre [4 d’abril].

Viatges


Romania, organitzat per Toni NOGALES. [Setmana Santa]

Publicacions


L’organització territorial i el desenvolupament local a Catalunya. Edició a cura de Jesús BURGUEÑO, (2017); 74 p. Ponències de la Jornada celebrada a Igualada el 29 de novembre de 2016. També les teniu a TSCG, 83.

Treballs de la S.C.G.83 i 84.

Premi Lluís Casassas i Simó


Fou concedit a Martí POL pel treball: “Anàlisi de la imatge. Cas d’estudi: l’evolució del model turístic de l’illa de Menorca.”

Es concediren accèssits a Aitor ÀVILA pel treball: “Anàlisi de la percepció paisatgística del delta de l’Ebre: una interpretació espacial i qualitativa de les imatges de Wikiloc” i a Anna BOQUÉ pel treball: “Antropització del litoral sud de Gran Canària: de la ineptitud territorial a l’urbanisme massiu”.

Junta de govern

Josep OLIVERAS i SAMITIER, president
Jesús BURGUEÑO i RIVERO, vice-president
Rafael GIMÉNEZ-CAPDEVILA, secretari
Albert PÈLACHS i MAÑOSA, tresorer
Ma. Carme MONTANER i GARCIA, vocal
Anna ORTIZ i GUITART, vocal
Xavier ÚBEDA i CARTAÑÀ, vocal
Núria BENACH i ROVIRA, vocal
José Luis VILLANOVA-VALERO, vocal
Jordi ROYO CLIMENT, vocal
Meritxell GISBERT TRAVERIA, vocal
Jordi RAMONEDA CIVIL vocal
Oriol NEL·LO COLOM, delegat de l’IEC.

L’Assemblea General Ordinària del curs 2016-17, celebrada el 15 de juny, va proclamar les persones següents per als càrrecs que se citen:
David PAVÓN GAMERO per a renovar la vocalia ocupada per José Luis Villanova, Joaquim FARGUELL PÉREZ per a renovar la vocalia ocupada per Xavier Úbeda, i Mariàngels TRÈMOLS GIRONELL per a renovar la vocalia ocupada per M. Carme Montaner.


Vegeu també:
Memòria del Curs 2016-17
Resums del Curs 2016-17