Nit de la geografia: 3 activitats “Birres geogràfiques” : Barcelona, coordinada per Xavier DELCLÒS i Eduard MONTESINOS [6 d’abril de 2018]

Una de les activitats de “la Nit de la Geografia”, organitzada per la Societat Catalana de Geografia (SCG) en el marc d’una iniciativa d’abast europeu, va ser la de “Birres Geogràfiques”, la qual se celebrà al Pub Mikkeller, a l’esquerra de l’Eixample barceloní. Aquesta activitat, dirigida pels socis Xavier Delclòs i Eduard Montesinos, va aplegar 13 persones dels diversos departaments de Geografia (URV, UAB i UB), així com també membres del Col·legi de Geògrafs (CdG). L’objectiu de la trobada, dins d’un ambient juvenil, era obrir un espai informal per a establir contactes i fer xarxa entre persones que tenen alguna vinculació amb la geografia, ja sigui des de l’àmbit professional, acadèmic o simplement el de l’interès personal.

La part inicial de la conversa va girar entorn a la necessitat, precisament, de trencar el formalisme dels actes tradicionals de la SCG que, tot i necessaris, sovint no són l’espai per a aquest tipus d’interacció entre socis i potencials interessats (especialment per a gent jove). Després d’aquesta primera presa de contacte, gran part de les converses van girar entorn a: l’estat de la geografia en el moment actual i el rol que haurien de jugar tant la SCG com el CdG per promocionar la geografia entre els joves. En aquest sentit, es va parlar sobre quins canals es podrien utilitzar per a difondre millor el que és la geografia, i es van discutir algunes iniciatives que actualment s’estan portant a terme en alguns departaments de les universitats catalanes. A més, es va fer una especial incidència en la necessitat d’actuar sobre l’estadi anterior, els instituts, accions que ja han empès els departaments de Geografia de la UAB i la URV. Quant al rol que haurien de jugar tant la SCG com el CdG en aquesta tasca, es va fer un incís important en la necessitat que ambdues institucions trobessin la manera de col·laborar, com a mínim, pel que respecta al repte de la generació més jove, a la difusió, etc.

Tots els assistents van valorar molt positivament tota la xarxa de contactes que es va generar entre geògrafs en aquesta activitat. I és que, arran de la trobada, els assistents van crear una xarxa per a plantejar futures activitats i accions per promoure la geografia entre els joves. [Xavier Delclòs]

A la fotografia de M. Gisbert (SCG), d’esquerra a dreta: Eduard Montesinos, Joan Albert López, Joaquim Farguell, Manuel Vallejo, Rafael Vicente, Pol Fàbregas, Marina Valor, Andreu Blanch, Lluís Frago, Guillem Vich, Xavier Delclòs, Antoni Domènec i Jon Olano.

Vegeu també: Nit de la geografia 2018 “En un poble aperduat” i “Tot fent el cim“.

Si us convé citar aquesta publicació, poseu:
Delclòs Alió, Xavier (2018): “La Nit de la Geografia : birres geogràfiques, notícia de l’activitat de la SCG (Barcelona, 6 d’abril de 2018)”. Obrador Obert. El butlletí digital de la SCG,<https://scgeo.iec.cat/nit-de-la-geografia-birres-geografiques/>