Atles del món rural 2022. Despoblament o revitalització?

La Covid-19 obre noves oportunitats per revitalitzar la Catalunya rural, segons l’Atles del món rural 2022 L’estudi evidencia que les noves circumstàncies tecnològiques i culturals obren la porta a un transvasament d’activitats i de població a les àrees rurals La...

NIT DE LA GEOGRAFIA

Programa de la primera activitat organitzada per la Nit de la Geografia aquest divendres dia 1 d’abril, a les 19 hores, a l’Institut d’Estudis Catalans. Des de l’any 2018 la Societat Catalana de Geografia, juntament amb els Departaments de Geografia de les...

Ucraïna

Recursos energètics i minerals com a rerefons de la guerra d’Ucraïna Som davant d’una confrontació entre els nous imperis dels Estats Units i de Rússia, que intenten aconseguir més àrees territorials de domini, mentre la Unió Europea fa de comparsa i Ucraïna hi posa...