Distribució d’una planta de la Casa de les Punxes (Barcelona, 1904), per Josep Puig i Cadafalch.

Mataró 1869 – Barcelona 1956

Soci Fundador · Membre Numerari de l’IEC

Arquitecte, urbanista, historiador de l’art i polític. Després de fer d’arquitecte municipal a la seva vila nadiua, es traslladà a Barcelona, on desenvolupà el gruix de la seva activitat com a artista modernista: hi construí la casa Martí (Els Quatre Gats), les cases Macaya i Amatller, la Casa de les Punxes i la fàbrica Casarramona. La seva obra traspua un esperit historicista que es manifesta en una arquitectura moderna i nacional, i que esperonarà la recerca erudita de l’arquitectura religiosa medieval.

Com a polític, Puig i Cadafalch fou un membre destacat de la Lliga Regionalista, primer regidor a l’Ajuntament de Barcelona, després diputat a corts per Solidaritat Catalana i finalment president de la Mancomunitat de Catalunya, en morir Prat de la Riba. En el camp de la política cultural, val la pena destacar l’organització que féu de la Junta de Museus i la seva participació en el grup fundacional de l’Institut d’Estudis Catalans, des d’on impulsà les excavacions d’Empúries i la recollida de frescos romànics.

Com a president de la Mancomunitat, estengué la xarxa telefònica, bastí una xarxa de biblioteques populars, esperonà la difusió de noves tècniques agroramaderes, inicià la publicació dels mapes geogràfic i geològic de Catalunya i creà el Servei Meteorològic.

La Dictadura de Primo de Rivera significà la fi de l’activitat política de Puig i Cadafalch ensems que l’aturada o alteració dels seus projectes urbanístics: l’exposició de Montjuïc i l’agençament de la plaça Catalunya. A partir d’aquest moment, es refugià en els estudis històrico-arqueològics, iniciats amb L’arquitectura romànica a Catalunya (1909-18), que li proporcionaren un gran prestigi internacional. Com a historiador de l’art, signà una valuosa producció escrita: La geografia i els orígens del primer art romànic (1930), L’arquitectura romana a Catalunya (1934), L’architecture gothique civil en Catalogne (1935) o L’escultura romànica a Catalunya (1949-52), entre d’altres. [Enric Bertran]

Aportacions

1936 Dissertà sobre el tema: “Estat del mapa de Catalunya l:100.000 publicat per la Generalitat.” [2 de març]


Citat a les semblances de: Manuel Ferrer de Franganillo · Lluís Faraudo de Saint-Germain · Josep Ma. de Rivera


Citat a les ressenyes de:

 • Puigvert (2008): Josep Danés i Torras
 • Pié (2007): Aportacions catalanes en el camp de la urbanística…

Li hem ressenyat:
La geografia i els orígens del primer art romànic. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans – Institució Patxot, 1930.


Triat i garbellat a les planes:

 • 2017 : Any Josep Puig i Cadafalch : exposició
 • Josep Puig i Cadafalch i la Mancomunitat : seminari
 • LXXXIV Cartell IEC : Premis Sant Jordi 2015
 • Entrevista a Pau Vila arran la fundació de la SCG
 • Les iniciatives estroncades i les voluntats que perduraren
 • LXXXIII Cartell IEC : Premis Sant Jordi 2014
 • De les conferències furtives de la SCG a ca n’Iglésies
 • Notícia de la sessió inaugural de la SCG (1935)
 • De la Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona
 • La missió arqueològica del 1907 als Pirineus, a Solsona