Un dels primers fulls editats (1924) del Mapa Geogràfic de Catalunya 1:100 000, dissenyat per de Rivera.

Tui, Galícia, 1881 – Barcelona 1962

L’enginyer militar Josep Ma. de Rivera era fill d’un general de brigada i va entrar a l’exèrcit espanyol com a voluntari l’any 1896. L’any següent ingressà a l’acadèmia d’enginyers de Guadalajara i en sortí oficial cinc anys després. Després de diverses destinacions peninsulars, entre les quals alguna a Catalunya, passà més tard al Protectorat del Marroc per fer aixecaments topogràfics pels quals va merèixer distincions diverses.

El 1915 obtingué l’excedència del cos per passar a dirigir la confecció del Mapa Geogràfic de Catalunya 1:100 000 a la Diputació de Barcelona. Rivera, malgrat la limitació de recursos, va impulsar activament l’engegada del mapa amb una planificació meticulosa i realista en tots els conceptes basada en una producció pausada i ben acabada. Possiblement, en ser traspassat el servei del mapa a la Mancomunitat de Catalunya l’any 1920, la discrepància de criteris sobre el ritme d’aparició dels fulls amb el seu president, Josep Puig i Cadafalch, més procliu a tirar pel dret, motivaren la seva renúncia al càrrec en no poder garantir la qualitat dels resultats.

Va reintegrar-se a l’exèrcit i va continuar residint a Barcelona fins la seva mort, sense deixar, com a mínim fins la Guerra Civil, de participar en manifestacions culturals i científiques ciutadanes. En concret, s’integrà ben aviat a la Societat Catalana de Geografia i hi col·laborà activament. [Ma. Carme Montaner]


Citat a les semblances de: Manuel Ferrer de Franganillo


Triat i garbellat a les planes:

  • De la Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona
  • La secció de Geografia del CEC fa cent anys
  • La Cartoteca del CEC agafa embranzida