Emergència climàtica

Parlament de Catalunya Comissió d’Acció Climàtica: Parc eòlic marí golf de Roses  https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO:13689301 Compareixença de: Lloret Romañach, Josep Maria Universitat de Girona Gili Sardà, Josep Maria Institut de les...