Dissabte, 2 de desembre de 2023, a les 10 h
 Els paisatges canviants del Delta del Llobregat

El Delta del Llobregat és una àrea d’uns 90km2 que ha estat àmpliament urbanitzada pel creixement voraç de la ciutat de Barcelona. Aproximadament dos terços del Delta del Llobregat ja són ocupats per àrees urbanes, infraestructures i polígons industrials i logístics. La tercera part restant es caracteritza per una matriu paisatgística de terres agràries amb tessel·les, en especial a l’àrea d’interfície costanera, de dominància natural (aiguamolls, dunes, etc.).

L’objectiu de la sortida de 4 h és descobrir la diversitat paisatgística del Delta del Llobregat, tot centrant-nos en la persistència de l’agricultura periurbana (les polítiques desenvolupades per afavorir la seva protecció i desenvolupament, així com les xarxes agroalimentàries alternatives que vinculen les produccions fresques que en resulten amb la ciutat propera de Barcelona), els canvis al llit fluvial del Llobregat (sobretot per evitar els danys a causa de les inundacions) i l’expansió d’infraestructures les darreres dècades (aeroport, autopistes, tren d’alta velocitat, etc.).

Punt de trobada: línia 5 del metro (línia blava), estació de Cornellà Centre, 10 h, cantonada carrers Ernest Lluch/Isaac Peral (https://acortar.link/mhHKzC).

Itinerari aproximat: estació de metro de Cornellà Centre (cantonada carrers Ernest Lluch/Isaac Peral) – passera sobre el Llobregat – camí de la Ribera – estació de metro de les Moreres.

Hora i lloc previst de finalització: línia 9 Sud del metro (línia taronja), estació de les Moreres, vers les 14:00 h.

Inscripcions: abans del 30 de novembre del 2023, les persones interessades han d’adreçar un missatge per correu electrònic a: scg@iec.cat