Dijous 18 de maig de 2023, de 18.30 a 19.30 hores

Premi Lluís Casassas i Simó, convocatòria 2022. Presentació dels treballs guardonats

La geògrafa Clara Cirera i el geògraf Mikel Clar presenten els treballs guardonats a la 28a convocatòria del Premi Lluís Casassas i Simó, 2022. En ambdós casos, premi i accèssit respectivament, es tracta d’un treball final del Grau de Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Clara Cirera: 
La percepció de les dones respecte l’espai públic del barri antic de Manresa.

Mikel Clar: 
Proposta de localització d’un nou equipament cívic a Mataró. Projecte de centre cívic a l’Havana-centre.

En línia: https://us02web.zoom.us/j/82598676913?pwd=aUNnTS9GUzh4UUlWRlVCeHZtZFdiZz09
ID de reunió: 825 9867 6913   CA: QHQZ9V


La 29a convocatòria del premi Lluís Casassas, per a treballs finals de Grau o Màster en Geografia, estarà oberta fins l’1 de desembre del 2023.

https://scgeo.iec.cat/premis/