Escrits d’En Josep Oliveras al Diari Tarragona

Aquesta gent no sap què fa Quina àrea metropolitana? Consultar Noticia La guerra a Ucraïna Almoràvits, almohades... talibans La Tribuna Almoràvits, almohades… talibans Pel gran savi musulmà Abu Zaid Abderrahmán Ibn Jaldún,  els habitants del món rural que no...

SÀHARA LES VEUS DEL DESERT

LLETRA DES DE CASA d’en Pere Andreu Aliu als socis i sòcies de la SCde Geo Benvolguts, consòcies! Per segon any consecutiu no podrem realitzar el tan desitjat viatge de Setmana Santa. Els científics ens recomanen, fins que la pandèmia esdevingui endèmica,...