2015

Conferències


Visita guiada al jaciment del Born Centre Cultural i barri de la Ribera, organitzada per Josep OLIVERAS [Barcelona, 17 de gener].

Alessandra CASU: “El urbanismo de las nuevas poblaciones italianas de después de la segunda guerra mundial.” [20 de gener].

Recorregut pel Rec Comtal, a Montcada i Barcelona organitzat i guiat per Miquel JAUMOT i Manel MARTÍN [24 de gener, resum].

Oriol PORCEL: “Energies renovables i desenvolupament territorial a Mauritània: oportunitats, reptes i impactes” [19 de febrer, resum].

Hugo ROMERO: “Investigación en geografía ambiental: experiencias y retos futuros” [24 de març, resum]

“Record dels 50 anys de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya de l’editorial AEDOS (1964-1974)” (II), amb intervencions de Núria BENACH, Ma. Dolors GARCIA, Abel ALBET i Joan TORT [26 de març, resum].

Maria RODÓ: “Geografies de la interseccionalitat: l’accés de la joventut a l’espai públic urbà” [16 d’abril, resum].

Montserrat BUSTOS: “L’articulació de les ciutats turístiques a partir de peces mínimes”; Marc VILA: “Aplicació de les tecnologies d’Informació Geogràfica en l’àmbit professional”. Acte coorganitzat amb la Delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya i l’Associació de Geògrafs Professionals de Catalunya sota el lema “Experiències de treball de joves geògrafs” [12 de maig].

Joaquim FARINÓS: “Dels espais dels fluxos als espais de vida; els reptes per a una nova geografia regional” [11 de juny].

Josefina GÓMEZ MENDOZA, J.: “Lluís Solé Sabarís, la geografía y el impulso a la investigación” [15 d’octubre, resum].

Carme MONTANER: “El mapa com a eina de govern: el centenari dels serveis geogràfic i geològic de Catalunya”; visita comentada a l’exposició homònima instal·lada a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya [7 de novembre].

Brais ESTÉVEZ VILARIÑO: “Controvèrsies urbanístiques, fòrums híbrids i disseny de l’espai públic: la plaça Lesseps de Barcelona” [25 de novembre, comentari].

César PASADAS SALAZAR: “Un tastet fotogràfic per l’interior de Mongòlia” [17 de desembre, resum].

Presentacions de llibres i documents


Espacios públicos, género y diversidad. Geografías para unas ciudades inclusivas (Barcelona: Icaria, 2014), amb Carme BELLET, Núria BENACH i Maria PRATS, aquesta darrera editora del llibre de conjunt amb del Ma. Dolors GARCIA i Anna ORTIZ. [10 de febrer].

Atles de la Catalunya senyorial. Els ens locals en el canvi de règim (1800-1860) (Barcelona: Rafael Dalmau, 2014), amb Josep OLIVERAS i el autors del llibre, Jesús BURGUEÑO i Mercè GRAS. [17 de març].

La ciudad en movimiento. Crisis social y respuesta ciudadana (Madrid: Díaz&Pons, 2015), amb Joaquim BRUGUÉ, Josep OLIVERAS i Oriol NEL·LO, autor del llibre. [9 de desembre, notícia].

Cursets i seminaris


“Elaboració de cartografia temàtica amb programari de lliure accés: Inkscape i CartoDB” ·  Impartit per Jaume FELIU i Jordi MARTÍN [13, 20 i 27 de març].

“Fotografia digital per a geògrafs” ·  Impartit per Francesc MUNTADA i Cèsar PASADAS [2, 3 i 5 de juny, un apunt].

Els petits municipis i l’organització territorial


Jornada temàtica matinal coorganitzada amb la Diputació de Barcelona [Vic, 2 de desembre].

Xavier FORCADELL: “La reforma de l’organització territorial a Catalunya: cap a la definició d’un nou model orientador?”.

Isabel PUJADAS i Jordi BAYONA: “Mobilitat de la població, canvi demogràfic i petits municipis”.

Ignasi ALDOMÀ: “Cap a una dotació comuna de serveis i equipaments dels municipis petits?”.

Ramon MORELL: “Les hisendes i la situació financera dels municipis petits”.

Josep ROVIRA: “La gestió diària als municipis petits”.

Josep Ramon FUENTES: “Organització territorial dels municipis petits: aproximacions i eines de gestió a nivell supramunicipal”.

Premi Lluís Casassas i Simó


Fou concedit a Marina PUJOL pel treball: “Segregació residencial de la població estrangera en un nucli turístic: el cas de la Pineda.”

Es concedí un accèssit a Sergi PIGRAU pel treball: “Un paisatge invisible. El paisatge dels protestants a Barcelona (1850-1950)”.

Sortides d’Estudi


Figueres i el castell de Sant Ferran [18 d’abril]Organitzada per R. GIMÉNEZ-CAPDEVILA, J. FELIU i TORRENT i J. MARTÍN UCEDA ·  Guiada per X. LUDEVID i X. TURRÓ [notícia]

Vall de Madriu (Andorra) [12 i 13 de juny]Organitzada per A. PÈLACHS i MAÑOSA i guiada per A. FORTÓ i GARCÍA [notícia]

Valls i serra de Miramar (Alt Camp) [24 d’octubre]Guiada per Jordi GARCIA i Xavier SALAT ·  Sònia ROCA : “La rehabilitació del barri antic de Valls” ·  Albert BATET : “Reptes actuals de la ciutat de Valls” [notícia]

Viatges


Montenegro, organitzat per Pere ANDREU i ALIU. [Setmana Santa]

Publicacions


Treballs de la S.C.G.79 i 80.

Junta de govern
Josep OLIVERAS i SAMITIER, president
Jesús BURGUEÑO i RIVERO, vice-president
Rafael GIMÉNEZ-CAPDEVILA, secretari
Albert PÈLACHS i MAÑOSA, tresorer
Ma. Carme MONTANER i GARCIA, vocal
Anna ORTIZ i GUITART, vocal
Xavier ÚBEDA i CARTAÑÀ, vocal
Núria BENACH i ROVIRA, vocal
Jaume FELIU i TORRENT, vocal
Roser SERRA i COMA, vocal
Joan VILÀ-VALENTÍ, delegat de l’IEC.


Vegeu també:
Memòria del Curs 2014-15
Memòria del Curs 2015-16
Resums del Curs 2014-15
Resums del Curs 2015-16