V Congrés Internacional d’Alpinisme,
portada del programa
(Iglésies: Enciclopèdia de l’excursionisme I, p. 712).

Ginebra, 1897 – Sitges, 1983

Membre del Centre Excursionista de Catalunya (CEC) des de 1930, on assistí als cursos de geografia que Pau Vila impartí en aquells anys i formà part de la junta de la Secció de Geografia, juntament amb el mateix Vila, amb Gonçal de Reparaz, Lluís SoléEnric RibasJosep Closas i Josep de Sans; també hi conegué Josep IglésiesJosep M. Puchades i Salvador Llobet, membres, aquests i aquells, de la Societat Catalana de Geografia en la seva primera època, fet que no ha d’estranyar perquè dita Secció fou un dels llocs de reclutament per a l’entitat científica fundada en 1935.

Víctor Bouvier fou secretari del comitè executiu del V Congrés Internacional d’Alpinisme celebrat al CEC el juliol de 1935, esdeveniment de gran rellevància: fou inaugurat al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i fou clausurat al Palau de la Generalitat. Bouvier hi llegí la memòria de les comunicacions del Congrés, entre les quals destaquem la del professor de geografia de la Facultat de Lletres de la Universitat de Barcelona Marcel Chevalier, sobre l’Estudi científic dels paisatges de muntanya.

Enginyer de professió, treballà a la Sociedad General de Aguas de Barcelona. Traduí del francès llibres especialitzats, com és ara Synthèse des méthodes de l’élasticité. La pièce élastique (1954). [Enric Bertran]


Citat a les semblances de: Josep de Sans · Francisco Bertrand