Santa Coloma de Gramenet avui. Reptes, projectes i debat 

Segona sortida matinal de la Societat Catalana de Geografia 

Dissabte 18 de març de 2023 

Hora i lloc d’inici: 10 h, Plaça de la Vila, davant la porta de l’Ajuntament. Metro L1, estació Santa Coloma.

Objectiu: La proposta vol acostar-nos a algunes de les importants transformacions que viu avui Santa Coloma de Gramenet, i que estan canviant en profunditat la seva estructura interna i el seu encaix metropolità: la nova façana del riu, el campus universitari de l’alimentació (UB) o la rehabilitació dels barris en són alguns exemples.

Recorregut: Plaça de la Vila, Santa Coloma Vella, recorregut per la llera del Besòs, barri del Fondo.

Atenció! La sortida inclou un desplaçament en metro L9, a càrrec de cada participant.

Hora i lloc de finalització: 13:30 h (aprox.), a la Biblioteca del Fondo 

Guiatge: Antoni Durà Guimerà, professor titular d’universitat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Clara Planas Mullor, geògrafa i Màster en Estudis Territorials i de Plantejament de la Universitat Autònoma de Barcelona. En aquesta segona sortida no es preveuen intervencions d’altres persones.

Inscripcions: El nombre de places és limitat. Tindran preferència les sòcies i els socis de la SCG. Cal fer la inscripció prèvia a la secretaria SCG (scg@iec.cat) abans del 8 de febrer (en cas que en aquesta data no hi hagi quòrum suficient, se suspendrà la sortida).

Documentació

Es distribuirà a les persones inscrites un document pdf amb el programa i algunes notes i dades sobre el contingut de la sortida.

https://www.gramenet.cat/santa-coloma/gramenet-turisme/

 


Santa Coloma de Gramenet avui. Reptes, projectes i debats

Sortida matinal de la Societat Catalana de Geografia

Dissabte 19 de novembre de 2022

Imatge: Gramenet Turisme, Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Hora i lloc d’inici: 10 h, Plaça de la Vila, davant la porta de l’Ajuntament. Metro L1, estació Santa Coloma.

Objectiu: La proposta vol acostar-nos a algunes de les importants transformacions que viu avui Santa Coloma de Gramenet, i que estan canviant en profunditat la seva estructura interna i el seu encaix metropolità: la nova façana del riu, el campus universitari de l’alimentació (UB) o la rehabilitació dels barris en són alguns exemples.

Recorregut: Ajuntament, Casal Cívic del Riu, Museu Torre Balldovina, Fondo.

Atenció! La sortida inclou un desplaçament en metro L9, a càrrec de cada participant.

Hora i lloc de finalització: 13:30 h (aprox.), a la Biblioteca del Fondo.

Guiatge: Antoni Durà Guimerà, professor titular d’universitat del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Inscripcions: El nombre de places és limitat. Tindran preferència les sòcies i els socis de la SCG. Cal fer la inscripció prèvia a la secretaria SCG (scg@iec.cat) abans del 9 de novembre.

Documentació

Es distribuirà a les persones inscrites un document pdf amb el programa i algunes notes i dades sobre el contingut de la sortida.

https://www.gramenet.cat/santa-coloma/gramenet-turisme/


Dosser de la sortida 

Accés al dossier