Mapa litológico de España a 1:500 000 (1969) (fragment)

Barcelona 1923 – 2011

Membre Numerari de l’IEC

Oriol Riba es llicencià en ciències naturals a la Universitat de Barcelona i s’hi doctorà en geologia amb una tesi sobre la Serralada Ibèrica. Fou investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques, becari a Holanda i França, catedràtic a la Universitat de Saragossa i, des de 1969, a la de Barcelona, on fundà el Departament d’Estratigrafia i Geologia Històrica, i hi promogué les especialitats de sedimentologia, geologia marina i geologia del petroli.

Oriol Riba es dedicà d’antuvi a la recerca d’hidrocarburs al País Basc, a Navarra, a la Rioja i a la Catalunya central; i també a la Guinea i al Sàhara. Investigà la conca terciària de l’Ebre i la Serralada Ibèrica, i publicà treballs sobre la dinàmica sedimentària en relació amb l’aixecament de les serralades. En bona mida, el seu Mapa litológico de España a 1:500 000 (1969) sintetitza els extensos coneixements que havia adquirit sobre geologia peninsular. Entre les seves publicacions més rellevants, també hi ha el Diccionari de geologia (1997), autèntica obra de referència de geòlegs catalans i estrangers, disponible en línia al web de l’IEC.

Més endavant, Riba orientà part de la seva recerca a l’estudi del subsòl de la ciutat de Barcelona, una activitat pionera a casa nostra. Fruit d’aquesta investigació, el 2009 publicà, juntament amb Ferran Colombo, l’obra Barcelona: la Ciutat Vella i el Poblenou. Assaig de geologia urbana, editada per l’IEC i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. En aquest llibre, Riba s’ocupa de la interacció entre les activitats humanes i la geologia, a mesura va creixent la ciutat.

Val a dir, que un primer resultat d’aquesta línia de recerca fou l’article “Morfologia de la Rambla barcelonina“, publicat en 1992 al núm. 33-34 de la revista Treballs de la SCG, de conjunt amb Lluís Casassas, amb qui mantenia una antiga i ferma amistat, que datava de l’època de joventut, quan aquest darrer freqüentava la casa paterna d’Oriol Riba, la dels poetes Carles Riba i Clementina Arderiu.

Oriol Riba fou membre de la Secció de Ciència i Tecnologia de l’IEC des de 1978, membre i president de la Institució Catalana d’Història Natural, membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, membre del Consell de Protecció de la Natura de la Zona Volcànica d’Olot i fundador de l’Associació Internacional de Sedimentologia. En 1992 rebé la Medalla Narcís Monturiol al Mèrit Científic i Tecnològic.

En paraules de Salvador Reguant, col·lega seu i membre de l’IEC, Oriol Riba era “un dels geòlegs que més bé coneixien el país”. En paraules de Pere Santanach, també membre de l’IEC, “Oriol Riba era un científic inquiet, rigorós, incansable i erudit, que va obrir noves vies de treball, va desvetllar vocacions i va formar mestres.” [Text redactat per Enric Bertran a partir de la nota necrològica signada per Pere Santanach i Prat a La Vanguardia de 2 de juny de 2011, amb afegits propis i del web de l’IEC]


Li hem ressenyat:

  • Barcelona: la Ciutat Vella i el Poblenou. Assaig de geologia urbana (Barcelona: IEC – RACAB, 2009), efectuat amb Ferran Colombo.
  • Estudio geológico de la Sierra de Albarracín. Madrid: CSIC, 1959.

Aportacions

1993 “Dinàmica de les costes i actuació antròpica”, publicat a Treballs de la SCdG, 36.
1992 “Morfologia de la Rambla barcelonina”, publicat a Treballs de la SCdG, 33-34. Realitzat en col·laboració amb Lluís Casassas i Simó.
1991 Curs 1990-1991: El curs del Primer Congrés. Va dissertar sobre el tema: “Actuació antròpica i dinàmica de les costes.” [12 de juny]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 36.
1973 L’Atlas Temàtic de Catalunya. Va dissertar sobre el tema: “El mapa litològic de Catalunya.” [14 de novembre].
1972 Dissertà sobre el tema: “Sobre el descobriment del petroli a la plataforma continental del Baix Ebre.” [26 de maig].


Citat a les ressenyes de:

  • Blasi (1954): Les terres catalanes
  • Tort; Tobaruela (1999): L’home i el territori: vint converses geogràfiques
  • Grau; Montaner (2014): Estudis sobre la cartografia de Barcelona, del segle XVIII al XXI

Triat i garbellat a les planes:

  • Françoise Breton i Anna Cabré guardonades
  • II Jornades d’història de la cartografia de Barcelona
  • Oriol Riba homenatjat a la Universitat de Barcelona
  • Cap al Diccionari de Ciència i Tecnologia IEC