Lleida, 1953 – 2003

Joan Vilagrasa es va llicenciar en Geografia per la Universitat de Barcelona (1976). Poc després (1978), era ja professor de Geografia a l’Estudi General de Lleida, antecedent de la Universitat que hi va contribuir a crear i de la qual era catedràtic de Geografia Humana d’ençà 1990. Entre 1996 i 1998, va ser director del Departament de Geografia i Sociologia i de 1998 a 1990, degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de dita Universitat. En aquests darrers anys, Vilagrasa va dirigir diverses tesis doctorals, com ara les dels consocis Carme Bellet i Joan Ganau, col·legues seus a la Universitat de Lleida.

En 1983 es va doctorar amb una tesi titulada Creixement urbà i agents de la producció de l’espai: el cas de la ciutat de Lleida (1940-1980), dirigida per Carles Carreras i publicada en 1990. Posteriorment va completar la seva formació amb estades a les universitats angleses d’Exeter i Birmingham, i a la nord-americana de Virgínia. Des d’aleshores, la seva tasca investigadora va girar al voltant de l’estudi de Lleida en particular i de les àrees urbanes en general, a través de diversos eixos temàtics, com ara el procés de creixement de les ciutats i llur estructura en xarxa, les polítiques urbanes o les situacions de segregació i pobresa.

La seva intervenció en diversos congressos i trobades científiques, com és ara el I i II Encuentro de Geografía Euskal Herria-Catalunya (1982 i 1987), el IV Congrés d’Història de Barcelona (1995), el III Coloquio de Geografía Urbana de l’Asociación de Geógrafos Españoles (1996) o el V Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya (1999), li va reportar un reconegut prestigi científic arreu de Catalunya i Espanya.

Joan Vilagrasa va encapçalar diversos projectes d’investigació i va participar en nombrosos treballs d’urbanisme, ordenament territorial i planificació estratègica. Cal ressaltar la creació en 1982 de la Setmana d’Estudis Urbans i la direcció del Pla de dinamització del Tren d’Alta Velocitat a la ciutat de Lleida. Els seus companys del Departament de Geografia i Sociologia recorden que va traslladar la seva biblioteca al seu despatx de la Universitat i el va convertir en lloc de treball permanent (‘sempre sabies que hi seria, fent feina’). Mai no va ser un home afectat, jeràrquic o pagat de si mateix, sinó humil en el tracte, d’igual a igual. Un company excel·lent, amb una gran capacitat de fer feina.

La pàgina d’aportacions de Joan Vilagrasa a l’Obrador obert s’estronca tràgicament, arran la seva prematura mort als cinquanta anys. No obstant això, esdevé testimoni perdurable de la seva col·laboració amb la Societat Catalana de Geografia, des de la participació, en 1985, en una sortida d’estudi a Lleida —d’aquelles que organitzava Lluís Casassas—, en el decurs de la qual va donar una lliçó de geografia urbana sobre la seva ciutat, fins a la presentació, el novembre de 2001, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, del llibre Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX i XX), on havia dirigit una àmplia colla de geògrafs en una obra, en paraules de Pau Alegre, “de referència obligada per a una generació d’estudiants de geografia, històrica o no, a Catalunya.

L’extensa producció bibliogràfica de Joan Vilagrasa ha estat inventariada per Horacio Capel en un documentat article sobre la seva figura humana i científica, escrit en ocasió del seu traspàs, a Geocrítica (www.ub.es/geocrit/b3w-453.htm). Hi hi ha un centenar de referències si fa o no fa, entre llibres i articles, que avalen la dimensió i la vàlua científica de la seva obra. Sense intenció d’extreure cap jerarquia de la tria feta, ens plau destacar: Les ciutats petites i mitjanes a Catalunya: evolució recent i problemàtica actual (de conjunt amb Ramon Morell, 1987), Història urbana i intervenció al centre històric (amb Lluís Claverol, 1989), Vivienda y promoción inmobiliaria en España (1997), Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX i XX) (2000) i Ciutat i Universitat a Lleida (2001).

En aquest article, que depassa amb escreix la nota necrològica, Horacio Capel fa una aproximació personal i científica a la figura del geògraf lleidatà que paga la pena de reproduir: “Joan Vilagrasa ha sido uno de los grandes geógrafos urbanos españoles de estos últimos años. Y uno de los que más han hecho por la geografía urbana, impulsando investigaciones en equipo, organizando foros de debate y discusión. Pero, más que eso, ha sido un verdadero maestro, alguien que ha enseñado a sus amigos y discípulos no solo con su obra sino con su actitud ante la vida, con su generosidad y cortesía, con su compromiso social. Alguien que, como definió Borges al verdadero maestro, ha enseñado con el ejemplo una manera de tratar con las cosas, un estilo genérico de enfrentarse con el incesante y vario universo.” [Enric Bertran]


Li hem ressenyat:

 • ”La morfologia de les ciutats”. Secció realitzada amb Rosa Tello, del llibre Geografia General dels Països Catalans, IV : les ciutats. (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1993), dirigit per Carles Carreras.
 • “Impuls econòmic, planejament urbà i agents socials en la definició de la Barcelona contemporània, 1859-1975”. Secció del llibre Expansió urbana i planejament a Barcelona (Barcelona: Institut Municipal d’Història – Proa, 1997) a cura de Joan Roca.
 • “Les ciutats i la xarxa urbana”. Secció, realitzada amb Joan Ganau, del llibre Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX-XX) (Lleida: Pagès editors, 2000) del qual Joan Vilagrasa n’és el curador
 • “Consolidació del sistema urbà i dels desequilibris territorials (1900-1977)”. Ponència publicada a les Actes del V Congrés Internacional d’Història Local. L’estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l’espai. Barcelona: L’Avenç, 2001.
 • “Els centres universitaris i urbanisme a Lleida”. Secció, realitzada amb Carme Bellet, del llibre Ciutat i Universitat a Lleida (Lleida: Universitat de Lleida – Ajuntament de Lleida, 2001) a cura de Vilagrasa mateix.
 • Creixement urbà i agents de la producció de l’espai. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya, 1990.

Citat a les ressenyes de:

 • Valdunciel (2001): La forma urbana dels nuclis menors de la regió de Lleida
 • Ganau (1996): Els inicis del pensament conservacionista en l’urbanisme català (1844-1931)
 • Geografia General dels Països Catalans VII. Concepte i evolució (1996)
 • Tarroja (2005): Anuari Territorial de Catalunya 2004

Triat i garbellat a les planes:

 • Dalla città diffusa all’arcipelago metropolitano
 • X Setmana d’Estudis Urbans a Lleida
 • De l’acte d’homenatge a Pierre Vilar
 • Jornada d’estudi i d’homenatge a Joan Vilagrasa
 • Dels conflictes territorials a Catalunya…
 • REVISTA DE GEOGRAFIA : segona època : número 1

Aportacions

Lleida: “Preus del sòl (1980) i increment dels preus (1950-1980) per sectors urbans respecte al preu i increment mitjà de la ciutat”, mapa 20 (p. 676, fragment) de la tesi doctoral de Joan Vilagrasa (1983, 1990).

2002 “Acte de presentació del llibre Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX i XX), publicat a Treballs de la SCdG, 53-54.
2001 Va participar en la presentació del llibre Transformacions territorials a Catalunya (segles XIX i XX) a cura seva [7 de novembre]. Publicat a Treballs de la SCdG, 53-54
1996 “Característiques socioeconòmiques i estructura física del centre històric de Lleida”, publicat a Treballs de la SCdG, 41. Realitzat en col·laboració amb Josepa Bru i Bistuer,  Jordi Martí i Henneberg i Albert Barrufet.
1995 Curs 1994-1995: Països, regions, fronteres en un món canviant (II). Va dissertar sobre el tema: “El concepte de segregació social urbana.” [ 8 de juny]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 41
1991 Primer Congrés Català de Geografia. Portà a terme la coordinació local a Lleida
1989 “Localització de l’activitat econòmica a la ciutat de Lleida”, publicat a Treballs de la SCdG, 20.
1985 Sortida d’estudi a  Lleida  [20 d’abril]. Va intervenir sobre el tema: “Explicació general de la ciutat de Lleida”.
“Lluís Solé Sabarís i les Terres de Lleida”, publicat a Treballs de la SCdG, 4 . Realitzat en col·laboració amb Francesc López i Palomeque