La Porxada de Granollers (foto: Xavi Puigdomènech).

(Barcelona 1964 – 1989)

Gonçal Lax es llicencià en Geografia per la Universitat de Barcelona en 1988 i amplià coneixements al Centre d’Estudis Demogràfics. Només un any més tard, a l’edat de vint-i-cinc, morí per causa d’una malaltia fatal. S’estroncà així, injustament i brusca, la carrera d’un geògraf novell que, tot i la seva jovenesa, ja havia donat tast de la seva vàlua: en 1986, encara estudiant, participà en l’estudi Estructura comercial i hàbits dels consumidors a Granollers i rodalies (obra en 11 volums, la síntesi de la qual publicà el Departament de Comerç i Turisme, en 1987), dirigit per l’economista Antoni Soy, des del Centre d’Estudis de Planificació.

A Treballs de la SCG (TSCG), Lluís Casassas recordà l’esperit emprenedor de Gonçal Lax. Professor seu a la facultat, Casassas el féu aviat membre de la Societat i, ja abans d’acabar la carrera, li publicà a TSCG (13-14) un article escrit de conjunt amb Anna Mompart, en homenatge a Josep Iglésies, “El litoral. Un exemple de conflictivitat espacial“. Qui va estudiar amb Gonçal Lax a la facultat de Geografia i Història el recorda com una persona que es feia estimar, humil, despert i molt serè davant la malaltia. [Enric Bertran]


Aportacions:
1988 “El litoral, un exemple de conflictivitat espacial”, publicat a Treballs de la SCdG, 13-14. Realitzat en col·laboració amb Anna Mompart i Penina.


Citat a les semblances de: Jaume Busqué