Catalan Social Sciences Review: Articles publicats

Catalan Social Sciences Review, ha publicat dos articles de Geografia, un del nostre soci Josep M. Panareda, i l’altre del membre de l’IEC Josep V. Boira. Josep M. Panareda The Tordera delta: Tensions, challenges and expectations of a complex rural...

Vídeos de les activitats de la SCG

DATA ENLLAÇ 2021-10-27 Conferència inaugural. Curs 2021-2022: «Deu anys després, l’emergència climàtica i el Sisè IPCC’» 2021-10-06 Presentació dels llibres: «La nova Geografia: Raoul Blanchard-Pau Vila» i «L’esguard de la Societat Catalana de Geografia (1935-20...

Escrits d’En Josep Oliveras al Diari Tarragona

Almoràvits, almohades... talibans La Tribuna Almoràvits, almohades… talibans Pel gran savi musulmà Abu Zaid Abderrahmán Ibn Jaldún,  els habitants del món rural que no tenen les comoditats dels ciutadans, i que per força han de ser frugals i de vida dura, són...