Recull de les afectacions dels aiguats considerant, ortofotos, mapes geològics, cobertes vegetals, seccions topogràfiques i zones inundables per diferents períodes de retorn de la zona compresa entre Vimbodí i L’Espluga, en particular la zona del desaparegut Celler René Masdéu i del tram de via de tren regional proper a Vimbodí. 

 

 

Inundacions i incendis forestals en un context de canvi climàtic: és possible adaptar-s’hi?