“Las Coordenadas Geográficas y la Proyección UTM”

Aquesta  publicació té per objecte l’acostament al lector dels paràmetres cartogràfics més utilitzats: coordenades geogràfiques, la projecció UTM. l’esfericitat terrestre, la representació terrestre i el Datum.