El mapa de “Mercats i llur radi” segons l’enquesta feta als ajuntaments per la Ponència de la Divisió Territorial (1933), bona mostra de l’excel·lència dels treballs cartogràfics efectuats per Vicenç Turell.

Sarrià 1888 – Barcelona 1974

Delineant i gravador cartògraf. Turell dibuixà un bon nombre de mapes de Catalunya des de la dècada dels anys vint fins passada la meitat de segle, primer en l’Administració i, després de la Guerra Civil, en empreses privades. Entrà a treballar a la Diputació de Barcelona l’any 1914. Hi delineà molts mapes per a la Direcció d’Obres Públiques provincial. Més endavant dibuixà, entre d’altres, els mapes d’acompanyament dels treballs de la Ponència de la Divisió Territorial de Catalunya (1931-33). I encara passà pel Servei del Mapa Geogràfic de Catalunya fins que va ser depurat de la Diputació l’any 1940. Vicenç Turell fou un dels vint-i-set signants de l’acta fundacional de la Societat. [Ma. Carme Montaner]