“Mapa del Cadí” 1:50 000 (1922; 68 x 58 cm) format per Léo Aegerter i impulsat per Salvador Filella. Imatge recollida a la Cartoteca Digital de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Juneda, 1892 – Barcelona, 1962

Soci Fundador

Ingressà al Centre Excursionista de Catalunya (CEC) en 1914 i s’adscriví a les seccions d’Enginyeria i de Geografia. Ben tost, fou premiat en els concursos d’enginyeria d’aquesta entitat excursionista: en 1918 per un estudi sobre la indústria de l’oli a l’Urgell, i en 1920 pel treball Monografia industrial de Juneda i sa comarca. Aviat també, hi ocupà càrrecs dirigents: en 1919 fou escollit secretari de la junta de govern de la Secció d’Enginyeria i a partir de 1922 n’esdevingué president. En eixos anys, aquesta secció de CEC donà gran embranzida a la realització i la divulgació de cartografia topogràfica en els ambients excursionistes.

El 1920 acabà els estudis d’enginyeria industrial a l’Escola Superior d’Enginyers de Barcelona, i des de 1921 treballà com a enginyer a la Cooperativa de Fluido Eléctrico, empresa que edità el 1922 un remarcable Mapa del Cadí, tant per la topografia com per la toponímia, a escala 1:50 000, reproduït més tard al butlletí del CEC, en un article titulat Sota l’esguard del Cadí (setembre i octubre de 1923), minuciós relat d’una excursió de quatre dies per aquestes contrades, signat per Salvador Filella. Des de 1927 fou vocal de la junta de govern de l’Associació d’Enginyers Industrials de Barcelona. En 1935 fou un dels signants de la carta fundacional de la Societat Catalana de Geografia.

De Salvador Filella sabem també que escriví un Prontuario de matemáticas, que intervingué en un projecte per construir un metro a Saragossa, que no es portà a la pràctica, i que viatjà força per Catalunya, Espanya i molts països d’Europa. [Enric Bertran i Juan Manuel García Ferrer]

Text redactat a partir de les informacions fornides per Joaquim Cabeza i Eduard Filella Subirà, aquest darrer, nét del biografiat, i de les ratlles que li dedica M. Carme Montaner a Mapes i cartògrafs a la Catalunya contemporània (1833-1941).