Reunió de les Juntes de govern de l’AGE i la SCG [24 de gener de 2018]

El passat dimecres 24, a la tarda, va tenir lloc una reunió de les juntes de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) i de la Societat Catalana de Geografia (SCG), a la sala Puig i Cadafalch de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). A la reunió, el president de la AGE, Jorge Olcina, va posar de manifest la voluntat d’establir accions de col·laboració entre les dues associacions, així com el seu gran interès en ajudar a fer més visibles els coneixements que transmet la Geografia i la tasca que fan els seus professionals, objectius que també són compartits per la SCG. Al llarg dels 60 minuts de la reunió, diferents membres de la SCG van exposar les activitats que es portaven a terme, informacions que van ser ben rebudes pels directius de la AGE. Igualment s’acordà organitzar una jornada conjunta sobre la situació de la Geografia en diferents països.

Posteriorment la reunió s’amplià amb els responsables dels diferents departaments de Geografia de les universitats de Catalunya, així com amb representants del Colegio de Geógrafos, vinguts des de Madrid, i de la delegació del Col·legi de Geògrafs a Catalunya.

En aquest acte conjunt es tractava de tenir un intercanvi d’opinions i reflexions sobre “La situació actual de la Geografia”. Les intervencions d’Antoni Durà, Rubén Lois, Rocío Silva, Paco López Palomeque, Gemma Cànoves, Lola Sánchez, Jaume Font, Pedro Fraile, Carme Miralles, Asun Blanco, María Zúñiga, José Ignacio Muro, Horacio Capel i dels presidents de la AGE i la SCG, van tractar sobre els nous títols de Geografia. Si era convenient hi figurés en ells el mot que ha distingit la nostra ciència de les altres; si era millor que cada universitat formulés la titulació que més li convingués, o la necessitat d’un mínim comú denominador que impliqués el reconeixement del títol per part del col·legi professional. També es tractà sobre els problemes derivats del poc reconeixement que a secundària i batxillerat té la Geografia, independentment que molts dels professors que l’ensenyen no han estat formats en l’especialitat que correspondria. Es formularen també opinions sobre la trajectòria dels ensenyaments i de la recerca en Geografia des de la formulació del Llibre Blanc i els nous plans d’estudis derivats dels acords de Bolonya. Quedava clar que calia formular noves estratègies i posicionaments comuns perquè la Geografia no quedi desplaçada per altres ensenyaments que en els darrers anys han estat més de moda.

No hi hagueren conclusions perquè la voluntat de l’AGE és la de continuar debatent aquests problemes per poder plantejar actuacions, tal com expressà el seu president. La reunió acabà amb unes paraules de la Maria Dolors Garcia-Ramon en qualitat de membre de l’Institut d’Estudis Catalans, que es congratulà de l’existència d’aquests diàlegs i encontres per poder enfortir actuacions. [Josep Oliveras, president de la SCG]

També podeu llegir aquesta notícia en aquest pdf provinent de la web de l’AGE.

Si us convé citar aquesta publicació, poseu:
Oliveras Samitier, Josep (2018): “De la reunió de les Juntes de Govern AGE i SCG, notícia sobre l’acte celebrat a l’IEC, 24 de gener de 2018)”. Obrador Obert. El butlletí digital de la SCG  <https://scgeo.iec.cat/reunio-de-les-juntes-de-govern-de-lage-i-la-scg/>