Barcelona 1903 – 1986

Pujol i Alsina anà a estudi a les escoles del districte II, fundades el 1904 i considerades d’avantguarda en la història de la pedagogia catalana. Fou alumne dels cursos nocturns de l’Ateneu Obrer al mateix barri i de les Escoles Mercantils Catalanes del CADCI, on estudià, entre altres matèries, geografia comercial, i on començà a fer excursions. Professionalment es dedicà tota la vida a la representació comercial, en especial de cases estrangeres del tèxtil, feina que desenvolupava gràcies al seus coneixements d’anglès, francès, alemany i italià. Les relacions amb una firma germànica d’aquest ram de la qual era representant li permeteren sortir aviat del camp de concentració en què havia estat reclòs en acabar la guerra civil, contesa que va viure al front del Segre i a la Seu d’Urgell.

Al Centre Excursionista de Catalunya (CEC), rere la guerra, va fer moltes excursions i esquí de muntanya pels Pirineus i els Alps, col·laborà en la construcció de refugis (el primitiu Josep M. Blanc i el nou d’Ulldeter), fou president de la Secció de Muntanya, vocal i tresorer de la junta directiva. Després de fer-hi els cursos de Botànica i Flora Alpina de Pius Font i Quer, començà a recollir plantes, estudiar-les i pintar-les, fins assolir un notable bagatge botànic que transmeté en les excursions dedicades a estudiar la flora alpina i en els articles que escriví (en signà trenta-set a Muntanya, entre 1970 i 1986). Conreà la pintura i féu exposicions d’aquarel·les de flors de muntanya. Us n’oferim una mostra en aquesta pàgina. Participà com a fotògraf en el llibre L’alta muntanya catalana: flora i vegetació (1976) de Josep Vigo. El 1976 engegà, amb Josep Llaudó, entre d’altres, l’Arxiu de la Masia Catalana, al CEC. 

El 1985 Pujol i Alsina fou distingit amb el Premi Jaume I d’actuació cívica catalana, per la seva tasca en entitats ciutadanes d’arrelada tradició educativa, com ara el CEC i l’Orfeó Català. Per preservar-ne el record, el 1986 es creà el Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina, dintre la Secció de Geografia i Ciències Naturals del CEC, i el 1987 es publicà el llibre d’homenatge Flors de muntanya de Ramon Pujol, a cura de Josep Nuet.

[Aquest text pren les dades de la semblança feta per Josep Nuet i Hilari Sanz, del Grup d’Estudis Botànics Ramon Pujol i Alsina, penjada al web del CEC]