Ja esta disponible en el Portal de Publicacions i a l’IEC Obert

 

Accés a la publicació

Accés ala publicació

 

Contents
Foreword …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .. 7
1. The Catalan Society of Geography: From Times of Turbulence to Consolidation ………………………….. .. ……………….9
2. The Goals of The New Geography of Post-COVID Catalonia …………………………………………………………….. …………29
3. Catalan Geography in Times of Crisis ……………………………………………………………………………………………………….. 39
4. A Selection of Maps of The New Geography of Post-COVID Catalonia……………………………………………… ……………61
5. University Geography in the Catalan Language Domain Today ……………………………………………………… ……………..85
Epilogue …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .97
References ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .. .109