Dimarts 9 de gener de 2024, a les 18 hores

Presentació de tesis doctorals en curs:
“Aproximacions teòriques i metodològiques de la tesi doctoral”
 

Alejandra Guerrero (UAB), Sergio Belles (UV), Morag Imogen (UdG), Xavier Salvadó (URV) 

En línia

Alejandra Guerrero

“El posthumanisme com a cartografia de navegació teòrica cap a un paradigma ecocèntric per a  l’estudi dels conflictes de l’aigua”

Plantejar l’Antropocè com a condició històrica actual on l’aigua és l’epicentre de interaccions complexes, suposa la necessitat d’obertura cap a altres ontologies i epistemologies que permetin redefinir algunes categories als conflictes territorials, posant en el centre les relacions d’interdependència entre els humans  i els “altres”, els “ho humans”. Utilitzant els debats que proporcionen els estudis filosòfics, proposem les eines conceptuals del posthumanisme, com a cartografia de navegació cap a la construcció d’un paradigma ecocèntric, que faciliti una comprensió posthumana de l’aigua més d’acord amb els reptes i emergències associades a les dinàmiques accelerades de la crisi global i al caràcter irresoluble dels conflictes hídrics actuals.

Sergio Belles Monserrat

“Afrontant el repte demogràfic: cap a una reestructuració de les dinàmiques rurals? Una perspectiva comparada”

La contracció demogràfica ha afectat les àrees rurals espanyoles amb intensitats variables. En els darrers anys s’ha reactivat i ha passat a formar part de l’agenda política i pública. En aquest context, la regió valenciana és idònia a l’hora de conèixer la propensió dels habitants rurals per a continuar desplaçant-se cap a entorns urbans i la de població la urbana quan es planteja canviar cap al rural. També s’obtindran dades de la regió francesa del Llenguadoc-Rosselló.

Morag Imogen Simpson-Mowday

“De les feixes als boscos: aproximacions ecològiques històriques al canvi paisatgístic a l’Alta Vall de la Muga”

En aquesta presentació es presenta una visió general de l’enfocament multidisciplinari que s’està fent servir per avaluar les percepcions del canvi històric del paisatge (des de 1659 en relació a la frontera) dins del cas d’estudi de terrasses a la Vall de l’Alta Muga, des d’ambdós costats de la frontera. Es presenta el marc teòric de la tesi doctoral que examina el canvi del paisatge des d’una perspectiva social.

Xavier Salvadó

“Sostenibilitat alimentària en entorns urbans: el cas dels mercats municipals de Barcelona”

En aquesta presentació es farà una primera aproximació als impactes del sistema alimentari global actual, que la comunitat científica qualifica d’insostenible per a la salut humana i la del  planeta, basat en un model productivista on els aliments estan tractats des de la visió unidimensional de l’economia. Es parlarà també del concepte de sostenibilitat alimentària, valorant el paper dels mercats municipals en el procés de transformació cap a la sostenibilitat dels sistemes alimentaris de la ciutat de Barcelona.