Premi Lluís Casassas

Accés al vídeo


Bases

Premi Lluís Casassas i Simó de la Societat Catalana de Geografia (per a estudiants universitaris)

Lluís Casassas i Simó, geògraf i humanista
Sabadell, 1922 – Barcelona, 1992

28a convocatòria. Premi instituït l’any 1995.
Ofert a un treball d’iniciació a la recerca en geografia.

Poden participar en aquesta convocatòria estudiants universitaris o que hagin obtingut la graduació o màster a partir de l’1 de gener de 2018.

Els treballs que hagin estat premiats anteriorment o subvencionats per l’IEC o per una altra institució no es poden considerar.

Els treballs han de ser inèdits i redactats en català i han de tenir una extensió màxima de noranta pàgines (o de 180.000 caràcters sense espais, com a màxim), incloent-hi il·lustracions, mapes, gràfics,
fotografies, resums, notes i bibliografia.

Els autors han de romandre en l’anonimat davant la ponència avaluadora: en el treball no ha de constar el nom de l’autor o autora ni altres referències personals, ni tampoc la tutoria, el departament o el centre
acadèmic on s’ha realitzat o presentat.

Les candidatures s’han de tramitar telemàticament per mitjà del formulari disponible al web de l’IEC, al qual caldrà adjuntar el treball en PDF, una còpia del DNI i un certificat d’estudis o un «faig constar» del departament universitari corresponent que inclogui o bé la data d’obtenció de la titulació o bé un justificant de la darrera matriculació, segons escaigui. El comprovant de la tramitació telemàtica s’ha d’enviar signat a premis@iec.cat. Les persones membres de la ponència avaluadora seran designades per la Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia.

La dotació del premi és de vuit-cents euros (800 €), amb la possibilitat de concedir un accèssit amb una dotació de dos-cents euros (200 €). Als treballs premiats se’ls ofereix la publicació d’un text derivat a
la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia (digital i en paper).

El veredicte es farà públic al web de la SCG (https://scgeo.iec.cat) durant el primer trimestre de l’any 2023

Les persones premiades rebran un diploma acreditatiu.

La disponibilitat de la dotació del premi prescriu el dia 14 de juliol de 2023

Termini d’admissió de candidatures: 3 de desembre de 2022, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2023

 


Presentació dels treballs premiats en la 27a convocatòria del Premi Lluís Casassas i Simó  (acte virtual)

Andrea Pla Rivas (Universitat de Barcelona)

Premi

Les fronteres externes de la Unió Europea: una anàlisi visual de la crisi de refugiats de 2015.

Vivim immerses en l’era visual, on les imatges són tant o més importants que els fets que expliquen. Aquesta xerrada incorpora l’estudi visual de les notícies televisives per determinar quina és la representació (o representacions) que es realitza de les fronteres externes de la Unió Europea durant l’anomenada crisi de refugiats de 2015. S’explicarà la metodologia usada (grounded theory i anàlisi de contingut, principalment) i, en definitiva, es tractarà de discernir la concepció que es fa d’un espai (en aquest cas, fronterer) a través de la narrativa visual amb la qual es mostra aquest espai.

Ernest López Sirvent (Universitat de Girona)

Accèssit

Solucions basades en la Natura per a l’adaptació a l’increment de la temperatura i les onades de calor: estat, acció i proposició en el cas d’estudi del Cap de Creus.

L’augment de la temperatura i les onades de calor és el risc climàtic que causa més morts a Europa i cada cop s’identifiquen més implicacions econòmiques i al medi natural. L’Administració Pública ha de garantir una transició socioecològica justa i equitativa als nuclis urbans amb mesures d’adaptació i mitigació. Les Solucions basades en la Natura (SbN) són aquest tipus de mesura. L’objectiu de la recerca és conèixer la percepció davant d’aquest risc climàtic, el nivell d’adaptació mitjançant SbN dels municipis i quins són els incentius i les barreres que es poden donar. A través d’una sèrie d’entrevistes a càrrecs tècnics i polítics, els principals resultats apunten que les SbN són mesures desconegudes però rellevants per adaptar a l’augment de la temperatura i les onades de calor.

L’enllaç per accedir a la conferència és:
https://us02web.zoom.us/j/83581893090?pwd=bU5wUFZKZk4zbmxjSjhsOGNmeWliUT09
Codi d’accés: j23ATF