En aquesta il·lustració del “Ball de Serrallonga”, apareguda al Butlletí del Centre Excursionista de Gràcia (núm. 101, 1933), el Bordegàs dansa cerimoniosament dins la rotllana que representa la gardunya de don Joan i na Joana; reproduïda al llibre Serrallonga, Déu vos guard. El ball parlat de Perafita (s. XVIII) editat pel Centre d’Estudis del Lluçanés (2004).

Barcelona 1960 – 2010

L’agost del 2010 ens va deixar de manera sobtada la nostra consòcia Núria Coll i Roig, llicenciada en Geografia per la Universitat de Barcelona l’any 1982. Gran part de la seva vida professional la va dedicar a l’ensenyament secundari, entroncant així amb la tradició de professionals que compaginen Geografia i Ensenyament. Va exercir a centres de Barcelona, Tarragona, Sabadell i Matadepera.

Persona de caràcter inquiet, no es volgué cenyir només a l’ensenyament, sinó que mostrà també interès per altres branques de les Ciències Socials, com ara el folklore i l’esperanto. En aquest aspecte destaquem la seva participació activa en els darrers anys a l’Associació Catalana d’Esperanto, especialment al Centre d’Esperanto de Sabadell.

En la seva faceta de folklorista, cal remarcar el seu interès per les danses, que donà com a fruit l’article “La prohibició de comparses, balls i entremesos. La processó del Corpus: el cas del ball de bastons”, publicat a Pedralbes: revista d’història moderna (volum II) l’any 1988, i les seves aportacions a Atles de dansa tradicional catalana, publicades per Alta Fulla, entre el 1995 i el 2000.

Havia participat en diverses trobades d’estudiants de Geografia, resultant-ne la publicació d’un parell d’articles, signats juntament amb Ramon Closas i Rafael Giménez Capdevila. La seva aportació a la Geografia més remarcable és la seva tesis de llicenciatura, El pensament geogràfic d’Isidoro Antillón (1986), dirigida per Horacio Capel, de qui es considerava deixeble. També publicà articles com “La geografia de la Revolución Francesa y su influencia en España. Antillón y la obra de Mentelle” a Actas del IX Congreso Nacional de Historia de las Ciencias y las Técnicas, Múrcia, 1991. [Roser Serra]


Citada a les semblances de: Jaume Busqué
Triada i garbellada a les planes: Assemblea General Ordinària 2011 : temes de portada