Barcelona 1908 – 2001

Soci Fundador i Honorari · Membre Numerari de l’IEC · Delegat de l’IEC a la Junta (1989/2001)

Marc Aureli Vila i Comaposada va néixer a Barcelona l’any 1908. Des de jove aprengué a conèixer el país, fent excursions amb el seu pare, Pau Vila. Això desvetllà el seu interès per la geografia i la seva preocupació pels problemes que afectaven els ciutadans de la terra. No fou estany, doncs, que en iniciar els seus estudis de mestre a l’Escola Normal de Mestres de la Mancomunitat de Catalunya escollís la geografia com a especialització. La dictadura del general Primo de Rivera va dissoldre la Mancomunitat i les seves institucions hagueren de suspendre les activitats. Vila i Comaposada dirigí els seus passos cap a la Universitat de Barcelona on cursà la carrera de Dret. L’any 1934 ja era advocat.

Malgrat els estudis jurídics, no abandonà mai la geografia. Feia classe d’aquesta matèria als obrers que estudiaven el batxillerat als cursos nocturns de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, entitat que havia estat fundada l’any 1909 per intel·lectuals republicans i obreristes. Cal pensar en la influència que exercí en el jove Marc Aureli Vila l’ambient d’aquell Ateneu, on s’organitzaven campanyes contra la guerra, en defensa dels drets humans, per la democratització de la cultura, etc., i on es trobaven com a professors alguns intel·lectuals més destacats del moviment català i democràtic d’aleshores.

Per això no és estrany que durant l’etapa republicana Vila i Comaposada treballés al Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya i que comencés plenament la seva participació directa en l’activitat política. Durant la guerra, per la seva condició d’advocat, fou oficial auditor de guerra en el bàndol fidel a les institucions legals i democràtiques. Tot plegat l’obligà a exiliar-se, el 1939, quan s’acabà la guerra amb la victòria del bàndol rebel.

Primer, Vila residí a Colòmbia, entre els anys 1939 i 1943. Després fixà la seva residència a Veneçuela. Durant trenta-cinc anys va estudiar, amb gran dedicació i eficàcia, la geografia del país que l’acollia. Quan podia, aprofitava les vacances per recórrer Veneçuela i per comprovar-ne la diversitat i la complexitat, resseguint camins poc fressats i regions a penes conegudes. De 1944 a 1971 fou catedràtic de geografia a la Universitat Central de
Veneçuela, en què introduí els estudis de geohistòria i on amplià els de geografia econòmica i fou, també, catedràtic a la Universitat Catòlica que porta el nom del gran humanista i filòleg Andrés Bello, col·laborador de Simón Bolívar en les lluites per l’emancipació d’Amèrica. Pel coneixement que tenia del país, capacitat que li era reconeguda, fou cap de la Divisió de Geografia de la Corporación Venezolana de Fomento durant més de vint anys. A la Corporación publicà molts dels fruits del seu treball incessant.

Malgrat la intensitat del seu treball científic, no cessà la seva relació amb Catalunya. Per un cantó, publicà estudis relacionats amb el seu país d’origen. Però al mateix temps no oblidava la seva relació amb els que mantenien els fonaments de la catalanitat front a la dictadura: fins i tot, des de 1959, fou el Delegat, a Veneçuela, de la Generalitat de Catalunya a l’exili.

L’any 1978 retornà a Catalunya, on va reemprendre l’anàlisi geogràfica del territori i el seu ple treball científic. Va ésser admès com a membre de l’IEC i, des de 1989, fou designat Delegat de l’Institut a la Societat Catalana de Geografia, de la qual se sentia justament orgullós de ser soci fundador. I continuà la seva activitat política que mai no abandonà. Va estar present a moltes de les actuacions públiques dels darrers anys. Fou diputat al Parlament de Catalunya, on intervingué activament en la discussió de les Lleis d’Ordenació Territorial, des del Plenari o la Comissió Especial i, actuà en organismes polítics, administratius i pedagògics d’índole diversa.

[Extractat de Lluís Casassas: “Marc Aureli Vila i Comaposada, un geògraf que tornà de lluny” Treballs SCG, 25 (1991), pp. 43-45]

Citat a les semblances de: Salvador Llobet · Miquel Fornaguera


Citat a les ressenyes de:

 • Lostanlen (2015): Pierre Deffontaines. Journal de guerre, 1939-1944
 • La cartografia al servei de les autonomies
 • Galera (2008): Recull d’articles
 • Lluch; Nel·lo (1984): El debat de la Divisió Territorial de Catalunya
 • Casassas (1978, 2000): Fires i mercats de Catalunya
 • Tort; Tobaruela (1999): L’home i el territori: vint converses geogràfiques
 • Iglésies (1949, 2002): Pere Gil S.I. (1551-1622) i la seva Geografia de Catalunya
 • Cucurella (1990): Iniciació al vocabulari de la geografia

Triat i garbellat a les planes:

 • Catalans a l’Orinoco : mostra Fèlix Cardona a Malgrat
 • Solsona, 1985 : del cicle sobre la divisió comarcal
 • De quan mestre Vila conegué el patró Blanchard i…
 • De l’acte d’homenatge a Marc-Aureli Vila
 • Els geògrafs en la historiografia catalana
 • Sessió en memòria de Marc-Aureli Vila i Comaposada

Aportacions

2001 “La Carta del 18 de juliol de 1500 d’Amerigo Vespucci”, publicat a Treballs de la SCdG, 52.
2000 “Els catalans en l’obra de Humboldt”, publicat a Treballs de la SCdG, 50.
1999 “El primer treball Geogràfic d’en Pau Vila”, publicat a Treballs de la SCdG, 48.
1998 Dissertà sobre el tema: “Formació de la terminologia geogràfica.” [13 d’octubre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 47.
La Societat li va editar el treball: Aportació a la terminologia geogràfica catalana [pròleg].
“Formació de la terminologia geogràfica”, publicat a Treballs de la SCdG, 47.
1994 “Pòrtic”, publicat a Treballs de la SCdG, 37.
“Problemes humans a l’Amèrica Llatina”, publicat a Treballs de la SCdG, 37.
“Fortià, un municipi empordanès. Notes geogràfiques”, publicat a Treballs de la SCdG, 38.
1993 Curs 1992-1993: D’homenatge a Lluís Casassas i Simó. Va dissertar sobre el tema: “El poblament en relació als rius de Sudamèrica.” [28 de gener].
1992 Acte d’homenatge a Lluís Casassas i Simó, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Va dissertar sobre el tema: “L’afany geogràfic de Lluís Casassas.” [ 4 de novembre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 33-34.
“L’afany geogràfic d’en Lluís Casassas”, publicat a Treballs de la SCdG, 33-34.
“Notes geoeconòmiques del Vallès Oriental (mitjans del segle XVII)”, publicat a Treballs de la SCdG, 33-34.
1991 “Geografia i planificació” (1947), reimprès a Treballs de la SCdG, 25.
“Salvador Llobet, geògraf de la terra”, publicat a Treballs de la SCdG, 27.
“Habitacle i geografia”, publicat a Treballs de la SCdG, 30.
1987 “Notes sobre la geohistòria del poblament de Veneçuela “, publicat a Treballs de la SCdG, 12.
1986 “Terres del Perú i Bolívia el 1772”, publicat a Treballs de la SCdG, 6.
1985 “Lluís Solé i Sabarís i les comarques”, publicat a Treballs de la SCdG, 4.
1977 Dissertà sobre el tema: “Els deltes veneçolans.” [18 d’octubre].
1975 “Els itineraris d’Hernando Colón per Catalunya”. Treball publicat a Miscel·lània Pau Vila.


Li hem ressenyat:

 • Aportació a la terminologia geogràfica catalana. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 1998.
 • Catalunya: rius i poblament. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998.
 • I foren els Països Catalans…. Palma: Universitat de les Illes Balears, 1999.
 • La casa rural a Catalunya (Barcelona: Edicions 62, 1980).