La vall de Lord i, en concret, les afraus, els fondals i els replans situats al voltant del santuari, el qual podem endevinar sota el núvol en la panoràmica de P. Alegre (8 de gener de 2011), va ser l’àmbit privilegiat de les campanyes d’arqueologia medieval dirigides pel professor Riu.

Manresa 1929 – Sant Llorenç de Morunys  2011

L’historiador Manuel Riu i Riu, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Granada (1966) i de la Universitat de Barcelona (1969), i membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) des del 1990, va morir ahir, diumenge 2 de gener [de 2011]. La presidenta de la Secció Històrico Arqueològica de l’IEC, Maria Teresa Ferrer i Mallol, ha destacat del medievalista la tasca de “desenvolupador de l’estudi de l’arqueologia medieval a Catalunya i a la resta de la Península”. Entre les seves aportacions, destaquen també les hipòtesis sobre l’origen del feudalisme a Catalunya, sobre fonts d’estadística demogràfica medieval i sobre la producció llanera i ramadera.

Riu i Riu va dirigir les publicacions Índice Histórico Español i Acta Historica et Archeologica Medievalia i va coordinar els Quaderns d’Estudis Medievals. És autor d’una vintena de llibres i de sis-cents cinquanta treballs de síntesi i investigació històrica i arqueològica de l’època medieval, referents a la història eclesiàstica i socioeconòmica i a la vida quotidiana de la Catalunya de l’edat mitjana. Era membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre corresponent de l’Acadèmia de la Història de Madrid. L’any 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

La tasca desenvolupada per Manuel Riu a favor de la cultura a les terres de la Catalunya Central va rebre diverses distincions: el premi Signum 2004, atorgat pel Consell Comarcal del Solsonès; el premi Ciutat de Berga a la Cultura 2006, en reconeixement a l’impuls que va donar-hi al Museu Municipal; i el nomenament com a fill adoptiu de Sant Llorenç de Morunys —població d’on procedia la seva família i on passava les vacances—, que li va dedicar un carrer en 2007. [Notícia obituària difosa al web de l’IEC, amb afegits]

Aportacions

1975 “Les ordinacions de la vila de Sant Llorenç de Morunys”. Treball publicat a Miscel·lània Pau Vila.
1953 Dissertà sobre el tema: “Sant Llorenç de Morunys o dels Piteus.” [28 d’abril].


Citat a les semblances de: Joan Tous · Antoni Borràs


Citat a les ressenyes de:

  • Amigó (1957): Els topònims de la ciutat i el terme de Reus
  • Aldomà; Pujadas (1987): El Solsonès
  • Camps (2001): Canalda 1.100 anys: 901-2001

Triat i garbellat a les planes:
Toponímia de l’Aleixar i del seu terme (1959)