Macrostrat és una plataforma d’agregació i distribució de dades geològiques rellevants per a la distribució espacial i temporal de roques sedimentàries, ígnies i metamòrfiques, així com dades extretes d’aquestes. Està vinculat a la biblioteca digital i al sistema de lectura de màquines GeoDeepDive i pretén convertir-se en un recurs comunitari per a l’addició, l’edició i la distribució de noves dades estratigràfiques, litològiques, ambientals i econòmiques. Les aplicacions interactives basades en Macrostrat estan dissenyades amb finalitats educatives i de recerca.

Pel que fa al territori català implementa Mapa geològic comarcal de Catalunya 1: 50.000 del  Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya , 2016

Accés

Accés