Varsòvia, 1916-1987

Soci Honorari

No hi ha dubte que el professor Straszewicz fou un gran geògraf, un savi eminent, un bon pedagog i, sobretot, un home honest i bo que vivia profundament el sentit de l’amistat.

El professor Ludwik Straszewicz fou membre honorari de la Societat Catalana de Geografia. La seva relació amb la Societat va néixer ja fa anys durant les seves primeres visites a Barcelona, amb motiu dels treballs que efectuava sobre la nostra ciutat, en el conjunt de la recerca més extensa sobre les «segones ciutats» d’Europa. Després, en alguna ocasió, ocupà la tribuna de la Societat on demostrà, amb un to erudit no exempt de fina ironia, el seu coneixement ampli dels problemes urbans.

Les seves estades llargues a París i a Lió li permeteren de relacionar-se més directament amb les qüestions catalanes. L’any 1985, durant els actes del cinquantè aniversari de la Societat Catalana de Geografia, presidí, a Barcelona,

la III Sessió Plenària del Grup de Treball Permanent Internacional de la Geografia de la Indústria Tèxtil, grup que ell havia pres la iniciativa de crear i que dirigí fins la seva mort. Durant una setmana va demostrar als participants a la III Sessió, la seva capacitat infatigable d’organitzador, d’home de ciència interessat i profund, d’amic dispensador d’innumerables atencions.

Straszewicz havia creat i dirigit fins la seva jubilació forçosa l’Institut de Geografia econòmica i organització del territori de la Universitat de Lódz, havia format part dels consells de planificació de diverses ciutats i voivodines poloneses, havia estat immers en els debats apassionats de la transformació de la societat de Polònia. Mentrestant, com ja s’ha dit, no oblidà els debats internacionals i fou el gran promotor de la geografia de la indústria tèxtil a nivell internacional. La revista Problems in textil Geography – Problèmes de Géographie des Textiles fou una altra de les seves iniciatives: per pocs dies no va poder veure’n l’aparició del número primer. E1 dia 27 de desembre del 1987 va morir sobtadament a Varsòvia pocs dies després del seu comiat a la docència universitària. [Lluís Casassas; recordança publicada a Treballs de la SCdG, 13-14]

“Indústria lleugera”, mapa 102 de l’Atles Nacional de Polònia, efectuat i editat [només en polonès] per l’Institut de Geografia de l’Acadèmia Polonesa de Ciències entre els anys 1973 i 1978. Els cercles són proporcionals al valor brut de la producció local. Els sectors són proporcionals a l’ocupació per branques del tèxtil (cotò, llana, seda, etc.) i del cuiro. El mapa mostra el pes enorme del tèxtil radicat a Lódz i a la seva regió -el gran cercle central i la constel·lació que mig el tapen-, tema i àmbit de treball predilectes d’Straszewicz. [Imatge reproduïda per cortesia de la Cartoteca de Catalunya]”Indústria lleugera”, mapa 102 de l’Atles Nacional de Polònia, efectuat i editat [només en polonès] per l’Institut de Geografia de l’Acadèmia Polonesa de Ciències entre els anys 1973 i 1978. Els cercles són proporcionals al valor brut de la producció local. Els sectors són proporcionals a l’ocupació per branques del tèxtil (cotò, llana, seda, etc.) i del cuiro. El mapa mostra el pes enorme del tèxtil radicat a Lódz i a la seva regió -el gran cercle central i la constel·lació que mig el tapen-, tema i àmbit de treball predilectes d’Straszewicz. [Imatge reproduïda per cortesia de la Cartoteca de Catalunya]

Aportacions

1985 III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils. Va dissertar sobre el tema: “La geografia de la indústria tèxtil: El paper de les matèries primeres.” [ 3 de juny].

III Sessió Plenària del Grup Permanent de Treball Internacional de Geografia dels Tèxtils. Va dissertar sobre el tema: “Les problemes fondamentaux des matières premières de l’industrie polonaise.” [ 5 de juny]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 3
“Introduction”, publicat a Treballs de la SCdG, 3.
“Les problèmes fondamentaux des matières premières de l’industrie textile polonaise”, publicat a Treballs de la SCdG, 3.

1979 Dissertà sobre el tema: “Ciutat i regió a Polònia, avui.” [20 d’abril].