Il·lustració extreta de Josep Homs i Corominas: Granollers, retalls d’història urbana. Granollers: 1995; p. 24.

​Granollers, 1954 – 1997

El dia 6 de marc de 1997 morí, a l’edat de 42 anys, el geògraf i consoci Josep Homs i Corominas. Responsable del Pla Estratègic de Granollers i persona molt coneguda en aquesta ciutat, la seva mort impensada hi va causar una gran consternació. Josep Homs va néixer a Granollers el dia 15 de maig de 1954. Completats els estudis secundaris passà a la Universitat de Barcelona. Aquí obtingué el títol de mestre (l’any 1982) i es llicencià en Geografia (el 1984). De molt jove ja, fins i tot abans de completar la seva formació, començà a treballar en les dues línies que caracteritzaren la seva trajectòria professional: la docència a l’Escola Municipal de Treball i els estudis sobre la realitat de Granollers. Homs començà a col·laborar amb l’Escola Municipal de Treball Institut Politècnic de Granollers el 1974, quan tot just tenia 20 anys. Hi exercí de professor de Geografia i Història i, entre 1980 i 1984, en fou el cap d’estudis. En el cos docent de l’Escola coincidí amb alguns dels principals protagonistes de la vida política i ciutadana granollerina dels anys vuitanta i noranta, com Josep Pujadas, Josep Mayoral o Albert Camps. La relació i identificació de Josep Homs amb aquesta institució, tan important en la vida cultural i econòmica de Granollers, es perllongà per més de dues dècades. No és estrany doncs que l’any 1995, en celebrar-se el 75è aniversari de l’Escola, Homs en fos un dels principals animadors: com organitzador de l’exposició commemorativa al Museu de Granollers i com autor d’una història del centre. El volum, publicat per l’Ajuntament de Granollers amb el títol Escola Municipal de Treball Granollers 1920-1995, 75 anys d’història, aparegué l’any abans de la seva mort. Paral·lelament a la seva dedicació docent, Josep Homs desenvolupà una intensa activitat d’estudiós i publicista sobre la geografia i l’urbanisme de Granollers i del Vallès. D’ençà mitjans dels anys setanta participà incessantment en diverses publicacions de la comarca, on sovint mantingué col·laboracions fixes: El Correo Catalán: Vallés especial (1975-1976), Comarca al dia (1976-1977), L’ocellot (1983-1984), 9 Nou (1989-1995), Revista del Vallès (1993-1995). En aquesta darrera tingué durant un llarg període la rúbrica setmanal “Retalls d’història urbana”, els articles de la qual han estat recentment aplegats en un volum (Granollers, retalls d’història urbana, Granollers, Tarafa, 1995).

Il·lustració extreta de Josep Homs i Corominas: Granollers, retalls d’història urbana. Granollers: 1995; p. 32.

Al costat d’aquestes col·laboracions de premsa, Homs publicà un bon nombre d’articles i contribucions en obres col·lectives de caràcter tècnic o disciplinar, on analitza una i altra vegada l’evolució geogràfica i urbanística de Granollers, les seves relacions comarcals i la seva progressiva integració metropolitana. El lector trobarà en la relació bibliogràfica que segueix una selecció d’aquests escrits. La magnífica Bibliografia del Vallès Oriental aplegada per l’arxiver de Granollers, Lluís Tintó, inclou també una extensa relació dels treballs de Josep Homs. El coneixement de la seva ciutat i el compromís en la seva evolució el portaren a implicar-se cada vegada més estretament en la seva gestió, fins el punt que, en els darrers anys la col·laboració amb l’Administració local anà convertint-se en la seva dedicació professional preeminent. D’ençà l’any 1990 col·laborava formalment amb l’Ajuntament de Granollers, tot coordinant i redactant treballs i publicacions. El 1993 passà al Consell Comarcal de Vallès Oriental on coordina, entre d’altres, els treballs d’elaboració del Pla d’Actuació Comarcal. Finalment, el mes de setembre de 1996 fou nomenat per l’Ajuntament de Granollers Director del “Pla Estratègic Granollers, segle XX”. Era aquesta l’activitat que, amb la seva habitual dedicació i entusiasme, exercí en els darrers mesos, fins que a començaments de març una dolència coronària se l’endugué. En una iniciativa ben lloable, l’Ajuntament de Granollers i l’Escola del Treball preveuen convocar aviat la primera “Borsa d’Estudis Josep Homs“, per tal d’honorar la seva memòria. Josep Homs fou un geògraf compromès, que estima la seva ciutat i malda per millorar-la. Els qui el conegueren el recordaran per la seva actitud alhora exigent i considerada, entusiasta i experta. La seva desaparició, tan prematura, és una gran pèrdua per tots els qui – a Granollers i arreu de Catalunya – tracten de conèixer el nostre territori i pugnen per tal de protegir-lo i ordenar-lo. [Oriol Nel·lo]

Aportacions

1991 Sortida d’estudi a Granollers [30 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: “Granollers com a subcentre metropolità”. La seva intervenció va ser publicada com a Nota a Treballs de la SCdG, 31.
“Granollers, un subcentre metropolità”, publicat a Treballs de la SCdG, 31.


Li hem ressenyat:
Granollers. Retalls d’història urbana. Granollers: Tafara – Revista del Vallès, 1995.