Girona, 1883 – 1977

Pla i Cargol es titulà com a mestre i cursà estudis de ciències a la Universitat. Exercí el magisteri, féu de publicista, desenvolupà tasques editorials i regentà una llibreria a la Rambla de Girona, destacà com a historiador fins esdevenir cronista oficial d’aquesta ciutat. Tot plegat anà conformant una personalitat erudita, que desenvolupà una activitat cultural intensa.

Fou l’ànima de la Comissió Provincial de Monuments, membre de la Societat Econòmica d’Amics del País i de l’Ateneu de Girona, fundador i directiu de l’Institut d’Estudis Gironins (1946). A la revista d’aquesta institució, Anales, hi publicà un article de referència de l’urbanisme gironí, Proceso del desarrollo urbano de Gerona a través de los tiempos (1947).

Ultra això, la seva bibliografia és molt extensa. En destaquen els llibres aplegats a la col·lecció Biblioteca gerundense de estudios e investigaciones, popularment coneguts com “els llibres del senyor Pla”, obres de síntesi i divulgació del passat gironí: Gerona Històrica (1940), Gerona Arqueológica y Monumental (1943), La provincia de Gerona (1945), Biografías de gerundenses (1948), La Guerra de la Independencia en Gerona y sus  comarcas (1953), entre d’altres. Fruit del seu treball editorial a la casa Dalmau Carles, Pla, SA, publicà gran nombre d’obres pedagògiques, des de les ciències naturals a la història de l’art, que conegueren una àmplia difusió per les escoles espanyoles i hispanoamericanes.

Pla i Cargol va viure, en paraules de Joaquim Nadal, “una vida quasi centenària íntimament lligada a la de la nostra ciutat [de Girona]. Aquest fet seria ja prou important per a remarcar-lo, sobretot en un home de lletres que va poder seguir durant tots aquests anys el pols cultural de la ciutat i de les nostres comarques, i en certa manera pogué fer de pont entre diverses generacions”. [Enric Bertran; aquesta breu semblança ha estat redactada a partir dels articles de Joaquim Nadal, Enric Mirambell, Lluís Batlle i Jaume Marquès, apareguts a la Revista de Girona (núm. 83, any 1978), en homenatge a Pla i Cargol en ocasió del seu traspàs.]


Li hem ressenyat:

  • Las ciencias físico-naturales en la escuela (Girona: Dalmau Carles, Pla, 1922)
  • La Tierra y el hombre (Girona: Dalmau Carles, Pla, 1922)
  • La provincia de Gerona. Girona: Dalmau Carles, Pla, 1945.