El Prat de Llobregat 1923 – 2007

Historiador, filòsof i pedagog, deia l’esquela mortuòria de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Sens dubte, un bon resum d’una personalitat polièdrica, però hi hem d’afegir, si més no, geògraf i polític. Llicenciat en Filosofia i Lletres (1948), es doctorà en geografia (El Delta del Llobregat. Gènere i formes de vida dels segles XVI al XX, 1970; Ed. Ariel 1971), amb la primera tesi redactada en català del departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. Es dedicà a l’ensenyança, fent classes d’història i de llatí, i arribà a obrir una escola, el Liceo Pratense (1950-72), abans que hi hagués cap centre públic al Prat. Posteriorment, treballà al Parvulari Montserrat (1973-1982). Fins a jubilar-se, féu de tècnic a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Com a polític, fou alcalde del Prat de Llobregat (1957-1964), càrrec del qual dimití i fou represaliat.

Home de veleïtats literàries, contribuí a fundar la revista clandestina Batec i els periòdics locals Prat i Delta. Home compromès socialment i cultural, impulsà diverses associacions que formen part de la societat civil pratenca i baixllobregatina, com ara i entre d’altres els Amics del Prat (1956) i el Centre d’Estudis del Baix Llobregat (1974), entitats de què fou president durant força temps. Però on Jaume Codina excel·lí en gran mesura fou com a historiador local, fins al punt d’esdevenir un referent indiscutible de la historiografia de la comarca. La seva producció és àmplia i novedosa. Aquí només citarem quatre obres a tall de mostra, dues de capitals, La gent del fang (el Prat: 965-1965) (1966) i la ingent sobre Els pagesos de Provençana (984-1807) en dos volums (1988), i dues de recents, ressenyades en aquest Obrador ObertLes famílies santboianes (segles XIV-XIX) (2000) i La vida i la mort al Delta del Llobregat (segles XIV-XIX). Qüestions de demografia històrica (2002). Són llibres que demostren ben a les clares que Jaume Codina mai no deixà de treballar mentre les forces l’acompanyaren.

El 1994 li va ser concedit el títol de Fill predilecte del Prat de Llobregat i el 1995 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi. [Enric Bertran / Pau Alegre]

El 1418 es produí un fet, aparentment de poca importància, que entranya la més gran importància en relació a la formació del futur nucli humà: l’establiment del dret de tallar carn i vendre’n al Prat de Sant Boi, concedit pel batlle general de Catalunya a Bernat Gual, pagès de l’illa de Banyols […] La concessió no parlà del Prat de Sant Boi , però l’àmbit de la facultat en exclussiva , ben clar, encloïa els límits següents: “Ultra de Lupricato versus villam Sancti Baudilii de Lupricato a ponte qui ibi supra dictum rivum est sequendo dictum rivum usque ad mare ex una parte, et ex alia parte a dicto ponte sequendo Iter Regium qua tenditur ad Castrum fidelium usque ad rechum de Sales, et inde sequendo dictum rechum usque ad stagnum de Remolar et inde dictum stagnum sequendo usque ad mare”. És a dir, que com podem comprovar en el gràfic, l’illa de Banyols quedava inclosa en els límits de la concessió, tot i que hom no en fes menció. […] Amb els seus límits amplíssims, molt probablement demanats pel propi sol·licitant, al concessió constitueix alhora una revelació i una anticipació: la revelació d’un fet geogràfic i l’anticipació d’un fet històric. […] La situació de la carnisseria al mas Gual, equidistant demogràficament, punt neuràlgic del Delta al peu de la Carrera Bovatera i al pas de barca, és l’impuls que ho origina tot, l’element creador i unificador.

Els fragments de text i el gràfic han estat recollits del capítol “Com neix un poble” del llibret la portada del qual teniu en capçalera, editat per Rafael Dalmau l’any 1969.


Li hem ressenyat:

  • Delta del Llobregat. La gent del fang. Granollers: Montblanc, 1966.
  • Les famílies santboianes (segles XIV-XIX). Barcelona: Columna Editorial, 2000.
  • La vida i la mort al Delta del Llobregat (segles XIV-XIX). Qüestions de demografia històrica. Barcelona: Viena Edicions, 2002.

Aportacions

2000 “Catalans de segona: contribució a l’estudi de la immigració francesa durant l’Edat Moderna”, publicat a Treballs de la SCdG, 49.
1999 Dissertà sobre el tema: “‘Catalans de segona’. Contribució a l’estudi de la immigració francesa durant l’Edat Moderna.” [21 d’octubre]. Va ser publicada a Treballs de la SCdG, 49.
1991 “Un poble enmig del riu”, publicat a Treballs de la SCdG, 31.
1989 Sortida d’estudi: el Prat de Llobregat i el Delta Occidental [11 de novembre]. Va intervenir sobre el tema: “El suburbi estrany i gegantí o l’originalitat comarcal al Baix Llobregat”. La notícia de la sortida va ser publicada a Treballs de la SCdG, 20.
1978 “El fogatge de 1553 i la població de l’Hospitalet, Sant Boi i El Prat”, publicat a Revista Catalana de Geografia.
1975 “Closes i ‘openfield’ al delta del Llobregat”. Treball publicat a Miscel·lània Pau Vila.
1972 Dissertà sobre el tema: “Problemàtica actual del Delta del Llobregat.” [21 d’abril].
1968 Dissertà sobre el tema: “Aspecte humà, al segle XVIII, al Delta del Llobregat.” [19 de maig].
1965 Dissertà sobre el tema: “Unes constants històriques i socials del delta del Llobregat.” [18 de març].


Citat a les ressenyes de:

Lluch; Nel·lo (1984): El debat de la Divisió Territorial de Catalunya


Triat i garbellat a les planes:

  • Beca Jaume Codina Vilà 2015
  • Quarta beca Jaume Codina Vilà
  • Atorgada la Creu de Sant Jordi a Pilar Benejam
  • Els geògrafs en la historiografia catalana