Luis Urteaga i Vicente Casals (ed.): Horacio Capel, geógrafo. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015 (Col. Homenatges, 50); 660 p. ISBN 978-84-475-4212-3.

Un grup d’amics i d’antics estudiants del Departament de Geografia Humana han tingut cura de l’edició d’aquest sentit llibre d’homenatge al professor Horacio Capel (Màlaga, 1941), en complir-se els cinquanta anys de feina docent a la Universitat de Barcelona. Com és costum en aquesta modalitat d’obra científica, el volum recull una bona colla d’articles de la més variada procedència i temàtica. Tanmateix, en aquesta ocasió, els dos editors i els set professors integrants del Comitè Assessor, deixebles repicats i reputats del professor Capel, sense excepció, no han obert les planes al passavolant interessat en guarnir el Currículum Vitae, sinó que han limitat la participació a consciència.

La selecció de contribucions ha estat establerta d’acord amb un parell de criteris bàsics. D’una banda, pel del perfil acadèmic dels autors potencials i, més que res, per la proximitat amb l’homenatjat. Així doncs, van ser convocats tots els deixebles d’Horacio Capel que professen a la Universitat de Barcelona. Una invitació que va ser estesa a alguns professors i investigadors d’universitats europees i americanes formats sota el seu magisteri, en especial els que han col·laborat en els consells de redacció de les revistes de la seva creació i direcció: Geo Crítica i Scripta Nova. D’altra banda, els autors admesos ho han estat amb el compromís de limitar l’aportació al grapat d’àmbits intel·lectuals en els quals la contribució del professor Capel ha estat de més relleu.

Amb les limitacions apuntades, els articles de l’obra s’ordenen en sis seccions. Les tres primeres apleguen estudis relacionats amb els àmbits de recerca més sovintejats per Horacio Capel, ja de bon començament de la seva carrera docent. Desenganyem-nos, són el plat fort de d’homenatge [p. 19-435]. La geografia urbana és la protagonista de la secció primera, “Ciudad, territorio, forma”. Els articles aplegats a la segona secció, “Teoría e historia de la geografía”, repassen aquest vessant fonamental de la recerca del professor Capel. Segons els curadors del llibre, “recolzat en una sòlida formació històrica i filosòfica, Horacio Capel va efectuar una pregona i renovadora incursió en la història de la geografia, la qual li ha valgut el reconeixement internacional”. A la tercera secció, titulada “Saberes, prácticas, representaciones”, el recapte d’aportacions explora la dimensió pràctica del coneixement geogràfic contemporani com a instrument de planificació, control i participació social. Malgrat l’esforç integrador aplicat pels curadors, no deixa de ser, des d’una perspectiva temàtica, una secció miscel·lànica.

La secció quarta, “Relecturas” [p. 437-532], revisa l’impacte exercit per sis obres primerenques de la producció capeliana: Lorca, capital subregionalCapitalismo y morfologia urbana en EspañaFilosofía y ciencia en la geografía contemporáneaGeografía y matemáticas en la España del siglo XVIIIDe Palas a Minerva i La Física Sagrada. La secció cinquena aplega deu semblances, la majoria breus [p. 533-621], signades per amics i companys de viatge acadèmic d’Horacio Capel. Ben bé a tall de complement, la secció sisena fa relació de les seves publicacions amb una cronologia de la trajectòria intel·lectual. L’obra es tanca amb un àlbum fotogràfic, el qual ja he comentat en una altra banda d’aquest Obrador Obert SCG. [Pau Alegre, juny de 2016]