La casa de Fresnedo on F. Masclans va residir l’any 1941; la va dibuixar ell mateix en una carta enviada a la seva família [Extret del llibre El senyor mestre (2005), p. xv].

Barcelona 1905 – 2000

Pedagog i botànic. Es formà com a mestre en temps de la Mancomunitat, a l’Escola Normal dirigida per Alexandre Galí, on hom es feia ressò de les innovacions de la pedagogia moderna. Exercí el magisteri al llarg de quaranta anys. Durant la dictadura de Primo de Rivera fou mestre a l’escola rural de les Iglésies, al Pallars Jussà, on aixecà testimoni fotogràfic de la vida a muntanya durant els anys vint del segle passat. Quan la República, passà al col·legi Joan Lluís Vives, a Sants, el seu barri, on coincidí amb Pere Blasi i Dolors Batlle, i participà de ple en els corrents renovadors de l’època.

Després de la Guerra Civil patí, durant un any i mig, desterrament professional al Bierzo, al poble de Fresnedo. En tornant a Barcelona, passà per l’escola Mn. Cinto Verdaguer, antiga escola del Patronat de Cultura, a Montjuïc, i al cap d’un parell de cursos retornà a l’escola Joan Lluís Vives, on treballà, en un ambient que no era el mateix que els anys trenta -no cal dir-ho-, fins a jubilar-se abans d’hora, en 1967. Aleshores es lliurà de ple a la seva gran passió, la botànica, disciplina en la qual s’havia iniciat, els anys quaranta, de la mà de Pius Font i Quer.

La dedicació a la botànica i a la seva divulgació li valgué un ampli reconeixement entre els científics d’aquesta i d’altres disciplines relacionades amb el medi natural, així com la Creu de Sant Jordi (1995). Una menció especial mereixen dues de les seves obres: Guia per a conèixer els arbres (1958) i Guia per a conèixer els arbusts i les lianes (1963). Som munió els excursionistes, geògrafs i estudiants que hem après a identificar plantes amb aquestes guies, per això, profusament reeditades. És notable, també, el seu llegat fotogràfic, estretament vinculat a l’obra escrita i museogràfica de Ramon Violant i Simorra. [Enric Bertran]

Aportacions

1955 Dissertà sobre el tema: “Vegetació de les muntanyes de Prades.” [ 8 de novembre]


Li hem ressenyat:

Guia per a conèixer els arbres en CD-ROM. Barcelona: Barcelona Multimèdia, 1997.

Les fotografies del llibre El senyor mestre (Tremp: Garsineu, 2005), editat a cura d’Ignasi Ros.


Citat a les ressenyes de:
Blasi (1954): Les terres catalanes


Triat i garbellat a les planes:
Atorgada la Creu de Sant Jordi a Pilar Benejam