Portada de l’Atlas Geogràfico Universal / para uso de Institutos nacionales de 2a enseñanza, Escuelas de Comercio, de Náutica, Normales, etc. efectuat amb L. Visentin i publicat per l’Istituto Geografico de Agostini de Novara (1926); imatge cedida per la Cartoteca General de la UAB.

Barcelona, 1890 – 1959

Home de gran capacitat intel·lectual, es doctorà en Filosofia i Lletres, es llicencià en Dret i Ciències Socials, i es titulà com a perit i professor mercantil. Durant el període republicà, fou successivament director del museu i de la biblioteca de l’Institut Nàutic de la Mediterrània, i director del Museu Marítim de Catalunya, organismes tots ells depenents de la Generalitat. El seu discret posicionament durant la Guerra Civil, sense implicar-se gaire en cap dels dos bàndols en conflicte, li permeté de reincorporar-se com a director del rebatejat Museu Marítim de Barcelona, càrrec que exercí fins a la seva mort. Fou, també, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona.

Francesc Condeminas desenvolupà activitats empresarials com a armador i consignatari de vaixells. Paral·lelament, professà, com a catedràtic de Dret Marítim, la docència a la facultat de Nàutica de Barcelona, de la qual fou director durant prop de vint anys i on impartí assignatures com oceanografia i geografia marítima. També fou professor de l’Institut de Segon Ensenyament de Barcelona. Va ser vocal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), membre corresponent de la Real Academia de Historia i de les societats geogràfiques de Madrid, París, Roma i Lisboa.

Com a resultat de la perseverança de molts anys, arribà a aplegar la millor biblioteca marinera d’Espanya, la qual fou donada a la Biblioteca Nacional, on es coneix com la Colección Condeminas

És autor de diversos treballs relacionats amb el món del mar, entre els quals destaquem una Geografía Marítima y Comercial (1926), que esdevingué llibre de text de les escoles de Nàutica i conegué diverses edicions, els compendis històrics La Marina Històrica (1920), La Marina Española (1923) i La Marina Militar Española (1930), i el manual Elementos de Oceanografía (1928). També col·laborà en diversos atles de l’Instituto Geográfico de Agostini.

[Enric Bertran; aquesta semblança ha estat redactada, en part, amb dades proporcionades per Manuel Condeminas, cònsol general honorari de Malàisia a Barcelona i nebot del biografiat, a través de la seva secretària, M. Blanch.]

Triat i garbellat a les planes:
De la Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona