El Pla de Barcelona a la fi del s. XVIII. Respostes al qüestionari de Francisco de Zamora. Edició a cura de Jesús Burgueño. Barcelona: Societat Catalana de Geografia, 2016; 183 p. ISBN 9788499653099.

L’any 1789, el magistrat de l’Audiència Francisco de Zamora (1757-1812), va adreçar un extens qüestionari, de caire geogràfic i socioeconòmic, a tots els pobles de Catalunya. En paraules de Pierre Vilar, aquest interrogatori fou “l’enquesta més àmplia de geografia econòmica, històrica i humana que hagi estat concebuda al Principat”.

Els manuscrits compilats per l’il·lustrat manxec es conserven a la Biblioteca del Palacio Real de Madrid. Moltes de les respostes —corregiments sencers— s’han perdut, però les corresponents a les localitats del corregiment de Barcelona es conserven íntegrament. Les dels pobles del Baix Llobregat ja han estat publicades, però les del Barcelonès encara romanien inèdites.

La publicació de les respostes dels pobles i viles del Barcelonès presenta gran interès per als geògrafs, però sens dubte també per als historiadors de la ciutat de Barcelona i els seus barris. La present edició constitueix una nova aportació de la SCG en la tasca de recuperació i divulgació de textos cabdals en la història de la geografia catalana.

Les respostes van ser redactades per experts locals: rectors, mestres, hisendats… Gràcies a l’ambició i exhaustivitat de l’enquesta de Zamora, en aquests escrits sovint percebem el batec de la vida quotidiana, d’una societat que bull d’energies i potencialitat de creixement. No es tracta d’un inventari estadístic fred i impersonal, ben al contrari. El valor de les aportacions és, evidentment, desigual. Però en el conjunt s’hi reflecteix tota la societat, la pagesia del Pla i la menestralia urbana. Els diversos relats ens parlen d’una geografia històrica, d’un paisatge rural i d’una ciutat central que regeix completament les activitats econòmiques de la rodalia. En definitiva, les respostes a Zamora constitueixen una font d’informació de primer ordre sobre la societat catalana, justament en l’any de la Revolució francesa, quan es comença a percebre el declivi de l’Antic Règim. [Text a la solapa de la sobrecoberta de llibre]