Vídeo de la conferència

Accés a la conferència

 

Conferència a càrrec de GIL PLANAS, Director de programes de l’Agència d’urbanisme Catalana (Perpinyà, Catalunya Nord)

 

El model territorial francès queda afectat de les tergiversacions, esquizofrènies i d’un llarg estira-i-arronsa entre partidaris i contraris a la descentralització.

Tot i sent les institucions més conegudes i identificades pels ciutadans, el municipi i el departament, fruits de la Revolució francesa, surten debilitats del gran « big bang » territorial francès encetat el 2010.

La regió, amb un objectiu de competitivitat territorial a escala europea, i les comunitats de municipis, creades per reduir el pes dels 36.000 municipis, no acaben de convèncer el ciutadà sobre la gestió eficient del territori i la demanda de proximitat.

La nova situació territorial té un ressò específic a la Catalunya Nord, amb crisis mediambientals instal‧lades, amb una demografia que canvia el territori, els seus paisatges i la seva sociologia, amb una agricultura tocada, un teixit econòmic dèbil i uns equipaments majors que encara fan falta, una precarietat laboral i un índex d’atur alt,  un territori que  té manca de recursos econòmics, i una incapacitat de tractar de manera desapassionada els espais transfronterers.

El conferenciant repassarà breument els components de l’organització territorial francesa i, sobretot, parlarà dels grans debats territorials que travessen Catalunya Nord i ocupen els seus actors.