Els originals de les peces exhibides es poden consultar a la Biblioteca de Catalunya (BC).