El Palau del Governador, edifici residencial neoclàssic aixecat per Verboom a la Ciutadella, acollí l’Institut-Escola del Parc.

el Masnou 1906 – Barcelona 2000

Rere passar la primera infantesa al Maresme, la seva família es traslladà a Barcelona, on Pla i Gibernau cursà estudis secundaris als escolapis, i superiors a la Universitat; s’hi graduà en Filosofia i Lletres (especialitat de Geografia i Història). En 1933 entrà com a professor a l’Institut-Escola del Parc i en 1936 esdevingué degà accidental del Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències.

Depurat arran la Guerra Civil, fou sancionat a exercir la càtedra de Geografia i Història a l’Instituto Príncipe de Viana de Pamplona. En tornà en 1942, passant a ocupar dita càtedra als instituts Ramon Muntaner de Figueres, Antoni Gaudí de Reus, i Joan d’Àustria i Sant Josep de Calassanç de Barcelona. En aquest darrer centre fou secretari i sotsdirector, i s’hi jubilà després de dedicar més de quaranta anys a la docència.

És autor d’una col·lecció de textos per a l’ensenyament mitjà titulada Geografía de las grandes potencias. [Enric Bertran. Text redactat a partir de les informacions facilitades per la filla del biografiat, R. Pla]


Triat i garbellat a les planes:
Les iniciatives estroncades i les voluntats que perduraren