Actualment, l’horta de Lleida acusa els embats de la urbanització.Fragment de l’Ortofotomapa de Catalunya 1:25 000. Barcelona: Institut Cartogràfic de Catalunya; full 63-29; 2003.

Lleida 1899 – Barcelona 1986

Cursà estudis superiors a l’Escola d’Agricultura de la Mancomunitat de Catalunya i a la Facultat de Dret de la Universitat de Saragossa fins assolir les titulacions d’enginyer agrícola i advocat respectivament. Exercí l’advocacia a Lleida, on desplegà una gran activitat cívica i promogué institucions (Ateneu Lleidatà), n’impulsà d’altres (Cambra de Comerç, Assemblea General de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) i creà i dirigí publicacions de caire cultural (Vida Lleidatana) i polític (Occident). Fou també director artístic de Ràdio Lleida i organitzador de l’Exposició de Maquinària Agrícola, el 1928, a Lleida mateix.

L’activisme polític, líder d’Acció Catalana i del Partit Catalanista Republicà a Lleida, el dugueren a ocupar càrrecs representatius a la Paeria. El 1931 esdevingué el cap de la majoria republicana al consistori sorgit del canvi de règim. Així mateix, formà part, com a vocal, de la Ponència de la Divisió Territorial en la qual treballà activament malgrat, com fa notar J. Burgueño, ser-ne el membre “més aliè a la polèmica de la divisió territorial” [Història de la Divisió Comarcal, Barcelona: R. Dalmau, 2003, p. 96].


Aportacions
1956 Dissertà sobre el tema: “Estudi geogràfico-jurídic de les aigües de l’horta de Lleida.” [15 de maig].


Triat i garbellat a les planes:
Atorgada la Creu de Sant Jordi a Pilar Benejam