Sant Pere de Riudebitlles 1940 – Barcelona 2004

La professora M. Àngels Torrents Rosés va morir la matinada del passat dia 24 de juny de 2004, a l’edat de 63 anys i en plena activitat docent i investigadora. Es llicencià en Filosofia i Lletres el 1971, amb l’especialitat de Geografia i Història a la Universitat de Barcelona. Inicià la seva carrera acadèmica i professional a la Universitat Autònoma de Barcelona el 1974 com a professora de l’Escola Universitària de Formació del Professorat i més endavant obtingué plaça de professora titular d’Escola Universitària (1985) al Departament de Geografia d’aquesta universitat. El 1989 s’incorporà com a investigadora associada al Centre d’Estudis Demogràfics (CED) amb el qual col·laborava des de 1985. Finalment el 1995 guanyà la plaça de professora titular del mateix departament.

La professora M. Àngels Torrents s’havia especialitzat en temes de demografia històrica. El punt culminant en fou la seva tesi doctoral, presentada el 1993 sota la direcció de Jordi Nadal, sobre les transformacions demogràfiques del seu poble natal, Sant Pere de Riudebitlles, entre 1608 i 1935, un dels escassos estudis d’aquest gènere per l’amplitud del període cronològic que abasta i per la qualitat de les dades amb què compta.

Quan el més de gener de 2004 la va sorprendre la malaltia, estava finalitzant l’inventariat dels arxius sagramentals de les parròquies de Catalunya des del segle XVII, en el marc d’un projecte més ampli sobre la població de Catalunya, dirigit per Anna M. Cabré. L’inventari també mapifica totes les parròquies catalanes existents des de 1563 fins al 1900, assenyalant la documentació cremada o desapareguda durant la guerra civil espanyola o en dates anteriors. Aquest llegat –que han finalitzat els seus col·laboradors del Centre d’Estudis Demogràfics- posarà a l’abast dels investigadors la informació de base per a la reconstrucció de la història de la població de Catalunya.

Paral·lelament a la seva tasca docent en geografia i de recerca en demografia, M. Àngels Torrents participà activament en l’Associació de Demografia Històrica, de la qual fou membre de la junta directiva des de 1987 fins a 1998, i en diferents xarxes de recerca en el marc de projectes nacionals i internacionals. El curs 1996-97 féu estada al Cambridge Group for the History of Population and Social Structure, institució que ha realitzat alguns dels estudis de més prestigi i divulgació sobre la població històrica europea, i el 2001 al Minnesota Population Research Institute, creadors i impulsors d’un projecte d’harmonització de microdades demogràfiques a escala mundial, amb el qual actualment col·labora el CED. [Hermínia Pujol i Miquel Valls]

Aportacions

1991 “Cristòfor Cardús, una dedicació permanent”, publicat a Treballs de la SCdG, 28-29.


Citada a les semblances de: Cristòfor Cardús


Triada i garbellada a les planes:

  • De l’acte d’homenatge a Àngels Torrents
  • La població a Catalunya : les II Jornades del CED