Vila-seca de Solcina 1916 – Barcelona 1989

Originari del Camp de Tarragona, va passar la seva infantesa i adolescència fora de Catalunya per motius familiars. En tornar, va cursar exitosament tres llicenciatures –ciències químiques, ciències exactes i farmàcia– a la Universitat de Barcelona. Les seves activitats professionals es mogueren sempre dins el domini de la química i, en particular, en el de l’anàlisi de les macromolècules del cautxú. Fora d’aquesta temàtica de la qual fou un especialista prou reconegut, va col·laborar activament i altruista en diversos projectes científics de la Barcelona de la postguerra.

Acompanyava sovint Pius Font i Quer, del qual es considerava deixeble, en les seves campanyes de herborització juntament amb Oriol de Bolòs. Va fer costat a Jaume Febrer i Eduard Fontserè en l’edició del catàleg d’estats del temps promogut per la Comissió Internacional per a l’Estudi dels Núvols. Aquestes i d’altres activitats, així com una ferma voluntat de servei al país, el varen portar a adherir-se a diverses societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans, entre les quals la Societat Catalana de Geografia.

[Pau Alegre; en base a notícies facilitades per la Sra. Núria Fina, vídua Morell]