La Junta de Govern de la Societat Catalana de Geografia s’adhereix a les declaracions a favor de la pau i de la sobirania d’Ucraïna del Consell Permanent de l’Institut d’Estudis Catalans 

Accés

i de la Unió Geogràfica Internacional (UGI).

Accés


 

 

Accés


Articles al diari Tarragona d’en Josep Oliveras